งานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 1

งานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ปีค.ศ. 1929 ที่โรงแรม Hollywood Roosevelt บัตรเข้าชมราคา 5$ มีผู้ร่วมงานไม่ถึง 250 คน งานจัดแค่ 15 นาที การมอบรางวัลในครั้งนี้จะมอบให้กับภาพยนตร์ที่เข้าฉายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1927 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1928 โดยการประกาศรายผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งหลังๆ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลก่อนวันงานจริง 3 เดือน แล้วจึงมอบรางวัลในงานภายหลัง ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทุกคนจะได้รับรางวัล Honorable Mention งานประกาศผลรางวัลออสการ์ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่ไม่มีการถ่ายทอดสู่สาธารณชน

งานประกาศผลรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 1
วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 1929
สถานที่ โรงแรม Hollywood Roosevelt
ฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย
พิธีกร Douglas Fairbanks
William C. DeMille
ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม Wings (2)
Sunrise (2)
ได้รางวัลมากที่สุด Seventh Heaven (3)
ขึ้นชิงมากที่สุด Seventh Heaven (5)
ความยาว 15 นาที
  รางวัลออสการ์ ครั้งที่ 2 > 

ครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมี 2 รางวัล คือ Production และ Artistic Quality of Production นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลสำหรับ Title Writing เนื่องจากในสมัยนั้นภาพยนตร์ยังไม่มีเสียง ปีต่อๆมาภาพยนตร์มีเสียงแล้วจึงไม่มีการมอบรางวัลนี้อีก

การมอบรางวัลในช่วงแรกๆนี้จะไม่เหมือนครั้งหลังๆ คือ จะดูที่หลายๆผลงานใน 1 ปีของบุคคลนั้นๆ เช่น Emil Jannings ได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Way of All Flesh และ The Last Command เป็นต้น

The first Oscar Awards on May 16, 1929

รางวัลEdit

Best Production/PictureEdit

ได้รางวัล: Wings

เข้าชิง: The Racket, Seventh Heaven, The Way of All Flesh, The Last Command

Artistic Quality of ProductionEdit

ได้รางวัล: Sunrise

เข้าชิง: Chang, The Crowd

Best ActorEdit

ได้รางวัล: Emil Jannings จากภาพยนตร์เรื่อง The Way of All Flesh และ The Last Command

เข้าชิง: Richard Barthelmess จากภาพยนตร์เรื่อง The Noose และ The Patent Leather Kid

Best ActressEdit

ได้รางวัล: Janet Gaynor จากภาพยนตร์เรื่อง Seventh Heaven, Street Angel, และ Sunrise

เข้าชิง: Louise Dresser จากภาพยนตร์เรื่อง A Ship Comes In กับ Gloria Swanson จากภาพยนตร์เรื่อง Sadie Thompson

Best Director of a DramaEdit

ได้รางวัล: Frank Borzage จากภาพยนตร์เรื่อง Seventh Heaven

เข้าชิง: Herbert Brenon จากภาพยนตร์เรื่อง Sorrell and Son, King Vidor จากภาพยนตร์เรื่องr The Crowd

Best Director of a ComedyEdit

ได้รางวัล: Lewis Milestone จากภาพยนตร์เรื่อง Two Arabian Knights

เข้าชิง: Ted Wilde จากภาพยนตร์เรื่อง Speedy กับ Charles Chaplin จากภาพยนตร์เรื่อง The Circus

Best Writing (original)Edit

ได้รางวัล: Ben Hecht จากภาพยนตร์เรื่อง Underworld

เข้าชิง: Lajos Biró จากภาพยนตร์เรื่อง The Last Command

Best Writing (adaptation)Edit

ได้รางวัล: Benjamin Glazer จากภาพยนตร์เรื่อง Seventh Heaven

เข้าชิง: Alfred Cohn จากภาพยนตร์เรื่อง The Jazz Singer, Anthony Coldeway จากภาพยนตร์เรื่อง Glorious Betsy

Best CinematographyEdit

ได้รางวัล: Charles Rosher และ Karl Struss จากภาพยนตร์เรื่อง Sunrise

เข้าชิง: George Barnes จากภาพยนตร์เรื่อง The Devil Dancer, The Magic Flame, และ Sadie Thompson

Best Engineering EffectsEdit

ได้รางวัล: Roy Pomeroy จากภาพยนตร์เรื่อง Wings

เข้าชิง: Ralph Hammeras จากภาพยนตร์หลายๆเรื่อง และ Nugent Slaughter จากภาพยนตร์หลายๆเรื่อง

Art DirectionEdit

ได้รางวัล: William Cameron Menzies จากภาพยนตร์เรื่อง The Dove และ Tempest

เข้าชิง: Rochus Gliese จากภาพยนตร์เรื่อง Sunrise, Harry Oliver จากภาพยนตร์เรื่อง Seventh Heaven

Special AwardsEdit

Charles Chaplin ได้รับรางวัลเกียรติยศ จากภาพยนตร์เรื่อง The Circus

Warner Brothers ได้รับรางวัลเกียรติยศ จากภาพยนตร์เรื่อง The Jazz Singer

แหล่งข้อมูลอื่นEdit