คูโจ นินชิ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-โทะบะ

คูโจ นินชิ (ญี่ปุ่น: 九条任子โรมาจิKujo Ninshi ; 31 ตุลาคม 1716 – 3 กุมภาพันธ์ 1782) หรือที่รู้จักในชื่อ ฟูจิวาระ โนะ นินชิ จักรพรรดินีแห่งจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยเป็นจักรพรรดินีหรือชูงูใน จักรพรรดิโกะ-โทะบะ จักรพรรดิองค์ที่ 82

คูโจ นินชิ
จักรพรรดินีในจักรพรรดิองค์ที่ 82
จักรพรรดินี(ชูงู)เดือน 4 (พ.ศ. 1733)
ฉายาทางธรรมคีชูมงอิง
ออกบวชโชจิ ที่ 2 (พ.ศ. 1743)

ตระกูลฟูจิวาระ (คูโจ)
พระบิดาฟูจิวาระ โนะ คาเนซาเนะ
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-โทะบะ
ถวายตัวเดือน 1 (พ.ศ. 1733)
พระราชบุตรเจ้าหญิงโชชิ
แต่งตั้งเป็นพระสนมเดือน 1 (พ.ศ. 1733)

โอรส-ธิดา

แก้

บันทึก

แก้