คูเงะ (ญี่ปุ่น: 公家 โรมาจิKuge) ระดับ ชนชั้นสูง ของญี่ปุ่นซึ่งได้ครอบงำราชสำนักที่ เกียวโต. คูเงะมีบทบาทสำคัญจากการสถาปนา เกียวโต เป็นราชธานีระหว่าง ยุคเฮอัง ในช่วงปลาย คริสต์ศตวรรษที่ 8 จนถึงการถือกำเนิดของ รัฐบาลโชกุนคามากูระ ใน คริสต์ศตวรรษที่ 12,

คูเงะ ญี่ปุ่น (ขุนนาง)