คุยเรื่องแม่แบบ:Ambox

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาแม่แบบ Ambox

Feedback wanted on improvements to Ambox templates on mobile webแก้ไข

CKoerner (WMF) (talk) 16:18, 19 กรกฎาคม 2561 (ICT)

Change coming to how certain templates will appear on the mobile webแก้ไข

CKoerner (WMF) (talk) 02:42, 14 พฤศจิกายน 2561 (ICT)

กลับไปที่หน้า "Ambox"