คุยเรื่องแม่แบบ:ยุโรป

ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

ของ en ไม่นับประเทศอังกฤษนะครับ นับรวมเป็นสกราชอาณาจักรประเทศเดียวเลย ผมแก้กลับในหน้า template ด้วยแล้ว Markpeak 03:53, 14 มิ.ย. 2005 (UTC)

กลับไปที่หน้า "ยุโรป"