คุยเรื่องแม่แบบ:พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 7 มิถุนายน 2563แก้ไข

คำขอแก้ไขกึ่งป้องกัน เมื่อ 13 สิงหาคม 2564แก้ไข

ขออนุญาตแก้ไขผมจะไม่ทำให้ระบบเสียผมจะใช้ภาพที่สมควรเหมาะแก่กฎหมายและผมจะไม่เขียนประวัติของบุคลสำคัญไปในทางที่ไม่เป็นจริงและผมจะใช้ภาพเสรีในการใส่ภาพประกอบ ขอให้ผมได้เข้าร่วมนะครับ ขอบพระคุณครับ 2001:FB1:96:A5E9:E1FD:353B:BCA2:D724 12:26, 13 สิงหาคม 2564 (+07)

  คำขอที่ไม่ถูกต้องตามแบบ --Horus (พูดคุย) 13:46, 13 สิงหาคม 2564 (+07)
กลับไปที่หน้า "พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี"