คุยเรื่องแม่แบบ:บทความคัดสรร/มกราคม 2562

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

มกราคม 2562แก้ไข

เสนอ เมแทบอลิซึม เมื่อ 1 ตุลาคม 2561 โดย Mr.BuriramCN

เหตุผลที่เสนอ: ไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างบทความกับเดือน แต่ก็ขอเสนอไว้ก่อน เผื่อปลายปี 2561 ยังไม่มีบทความคัดสรรใหม่เข้ามา --MyLifeArm (คุย) 20:40, 1 ตุลาคม 2561 (ICT)

สนับสนุน
  1.   เห็นด้วย --Taweethaも (คุย) 19:40, 26 ตุลาคม 2561 (ICT)
  2.   เห็นด้วย --Kannajaja (คุย) 21:49, 1 ธันวาคม 2561 (ICT)
  3.   เห็นด้วย --Geonuch (คุย) 19:17, 10 ธันวาคม 2561 (ICT)
กลับไปที่หน้า "บทความคัดสรร/มกราคม 2562"