คุยเรื่องวิกิพีเดีย:เว็บย่อ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย เว็บย่อ

ยุบรวม เว็บย่อ และ ลิงก์ย่อแก้ไข

เสนอแนะให้ยุบรวม วิกิพีเดีย:ลิงก์ย่อ และ วิกิพีเดีย:เว็บย่อ

ดู และ ตอบ ประเด็นพูดคุยที่ Template talk:เว็บย่อ --ความเห็นที่มิได้ลงชื่อโดย 172.183.171.143 (พูดคุย | ตรวจ) 17:32, 11 พฤษภาคม 2549‎

กลับไปที่หน้าโครงการ "เว็บย่อ"