คุยเรื่องวิกิพีเดีย:หน้าผู้ใช้

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาวิกิพีเดีย หน้าผู้ใช้

อยากทราบครับว่าถ้างั้นเนี้ย หากสมมุติว่าผมเป็นคนดังแล้วไม่อยากให้คนอื่นมาเขียนบทความเกี่ยวกับผมในเวปไซต์นี้ ผมควรจะเขียนเกี่ยวกับตัวเองในหน้าผู้ใช้ไหม --KLL Joe 20:51, 26 พฤษภาคม 2554 (ICT) ตอบกลับในหน้าพูดคุยของผมด้วยนะครับ

เป็นคำเรียกสถูป เจดีย์แบบจีน จะมีลักษณะคล้ายอาคารแปดเหลี่ยม ซึ่งหมายทิศ 8 ทิศ ทำซ้อนขึ้นไปหลายชั้น ชั้นบนสุดหลังคามีลักษณะแหลม ตรงฐานล่างอาจทำซุ้มไว้พระทั้ง 8 ทิศ สถูป (Stupa) เป็นสถาปัตยกรรมของอินเดียที่มีมาก่อนพุทธกาล โดยชาวอารยันจะมีการเผาศพแล้วเอากระดูกมาฝัง ถ้าเป็นศพบุคคลสำคัญ จะมีการก่อเนินดินให้สูงขึ้น มีการตั้งแท่นบูชาและฉัตรไว้ ส่วนบริเวณที่สร้าง ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณทางสี่แพร่ง พัฒนาเช่นว่านี้ ก่อให้เกิดสถูปขึ้นในเวลาต่อมา เมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปยังประเทศจีน สถาปัตยกรรมและความเชื่อแขนงนี้ก็ได้เผยแผ่ไปยังจีนด้วย วิวัฒนาการมาเป็น โดยการนำเอาพื้นฐานคติความเชื่อของลัทธิเต๋าของมาผสมผสาน ก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณะของสถาปัตยกรรม เช่น รูปทรงโดยทั่วไปจะเป็นแปดเหลี่ยม ตำแหน่งแห่งที่ในการสร้างก็นำเอาศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ยมาประสม เช่น จะจัดวางไว้ในตำแหน่งการเรียนรู้ หรือ วิสัยทัศน์ ตำนาน ที่มาของความเชื่อ บ้างว่าสืบเนื่องมาจากในคราวกษัตริย์บู่อ๋อง แห่งราชวงศ์จิว ยกทัพไปตีกษัตริย์ติ๋ว (ก่อน พ.ศ.591) ในระหว่างทางได้มีเทพเจ้า 4 พระองค์มาขออาสาช่วยรบ กษัตริย์บู่อ๋องได้กล่าวขอบใจและขอให้ช่วยปกปักษ์รักษาให้ “ฮวง” (ลม) “เที้ยว” (ถูกต้อง) “โหว” (ฝน) “สุง” (ราบรื่น) คือ ให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปโดยราบรื่นตามฤดูกาล ให้ราษฎรเป็นอยู่โดยปกติสุขก็เพียงพอ ไม่ต้องช่วยออกรบ ครั้นการยกทัพไปตีกษัตริย์ติ๋วเป็นผลสำเร็จ กษัตริย์บู่อ๋องจึงรับสั่งให้ตั้งศาลเจ้าบูชาเทพเจ้าทั้ง 4 พระองค์ และให้มีเครื่องหมายดังนี้ คือ องค์หนึ่งถือดาบ หมายถึงลม เพราะเวลาฟันดาบจะเกิดเป็นเสียงลม องค์หนึ่งถือพิณ เพราะการดีดพิณตามภาษาจีนออกเสียงว่า“เที้ยว” องค์หนึ่งถือร่ม หมายถึง ฝน และองค์หนึ่งถืองู เพราะคำว่า งูทะเล ออกเสียงว่า“สุง”แต่ต่อมาเนื่องจากงูไม่เป็นที่นิยมของสาธุชน จึงเปลี่ยนเป็นอุ้มเจดีย์แทน ความคิด คติความเชื่อเช่นว่าที่ก่อให้เกิดการสร้างขึ้นบริเวณศาสนสถานของชาวจีนสืบมา นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่า เจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองในด้านทรัพย์สินเงินทอง ยศตำแหน่ง ส่วนใหญ่จะมี7หรือ9ชั้น ลงชื่อ|อมร เบนซ์ สินมา22.47|16/7|2017

การให้ร้ายตัวเองและโทษตัวเองแก้ไข

มันจะทำให้เรานั้นแย่ลงมากแม้แต่เรายังว่าตัวของเราเอง คิดดูสิคับใครจะว่าเราบ้าง By.เด็กตาคลี --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ อมร เบนซ์ สินมา (พูดคุยหน้าที่เขียน) 22:44, 16 กรกฎาคม 2560 (ICT)

กลับไปที่หน้าโครงการ "หน้าผู้ใช้"