คุยเรื่องมอดูล:Citation/CS1/testcases/errors

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่
  • It may be necessary to purge this page.
  • เพื่อความสะดวก เปรียบเทียบผลลัพธ์กับวิกิพีเดียภาษาอังกฤษได้ที่ en:Module_talk:Citation/CS1/testcases/errors

7 tests failed.

test_ASIN_uses_ISBN
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |asin=412346789X}} Title. ASIN 412346789X. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |asin= (help) Title. ASIN 412346789X. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |asin= (help)
test_Archived_copy
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |url=//example.com |archive-url=//archive.org |archive-date=2020-07-29 |title=Archived copy}} Archived copy. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-29.{{cite book}}: CS1 maint: archived copy as title (ลิงก์) Archived copy. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-29.{{cite book}}: CS1 maint: archived copy as title (ลิงก์)
test_Authors
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |authors=Authors}} Authors. Title.{{cite book}}: CS1 maint: uses authors parameter (ลิงก์) Authors. Title.{{cite book}}: CS1 maint: uses authors parameter (ลิงก์)
test_Bot_unknown
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |url=//example.com |archive-url=//archive.org |archive-date=2020-07-29 |url-status=bot: unknown}} Title. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-29.{{cite book}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (ลิงก์) Title. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-29.{{cite book}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (ลิงก์)
test_Date_format
Text Expected Actual
X mark.svg {{cite book/new |title=Title |date=Jun-Jul 2020}} Title. Jun–Jul 2020.{{cite book}}: CS1 maint: date format (ลิงก์) Title. Jun–Jul 2020.{{cite book}}: CS1 maint: รูปแบบวันที่ (ลิงก์)
test_Date_year
Text Expected Actual
X mark.svg {{cite book/new |title=Title |date=2020 |year=2020}} Title. 2020.{{cite book}}: CS1 maint: date and year (ลิงก์) Title. 2020.{{cite book}}: CS1 maint: วันและปี (ลิงก์)
test_Discourage_param
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |url=//example.com |accessdate=2020-04-09}} Title. สืบค้นเมื่อ 2020-04-09. Title. สืบค้นเมื่อ 2020-04-09.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |url=//example.com |archive-url=//archive.org |archivedate=2020-04-09}} Title. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-09. Title. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-09.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |url=//example.com |archiveurl=//archive.org |archive-date=2020-04-09}} Title. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-09. Title. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-09.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Blue |authorlink=Blue}} Blue. Title. Blue. Title.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Blue |author1link=Blue}} Blue. Title. Blue. Title.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Blue |authorlink1=Blue}} Blue. Title. Blue. Title.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |date=2021 |origyear=1921}} Title. 2021 [1921]. Title. 2021 [1921].
Yes check.svg {{cite episode/new |series=Series |airdate=2021}} Series. 2021. Series. 2021.
test_Extra_punct
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |last=Surname,}} Surname,. Title.{{cite book}}: CS1 maint: extra punctuation (ลิงก์) Surname,. Title.{{cite book}}: CS1 maint: extra punctuation (ลิงก์)
test_Extra_text_names
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Author (ed)}} Author (ed). Title. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help) Author (ed). Title. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Author |contribution=Contribution |contributor=Contributor (ed)}} Contributor (ed). "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help) Contributor (ed). "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Editor (ed)}} Editor (ed) (บ.ก.). Title. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help) Editor (ed) (บ.ก.). Title. {{cite book}}: |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |interviewer=Interviewer (ed)}} Title. สัมภาษณ์โดย Interviewer (ed). {{cite book}}: |interviewer= มีชื่อเรียกทั่วไป (help) Title. สัมภาษณ์โดย Interviewer (ed). {{cite book}}: |interviewer= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |translator=Translator (ed)}} Title. แปลโดย Translator (ed). {{cite book}}: |translator= มีชื่อเรียกทั่วไป (help) Title. แปลโดย Translator (ed). {{cite book}}: |translator= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
test_Ignore_isbn_err
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |isbn=((978-0123456789))}} Title. ISBN 978-0123456789.{{cite book}}: CS1 maint: ignored ISBN errors (ลิงก์) Title. ISBN 978-0123456789.{{cite book}}: CS1 maint: ignored ISBN errors (ลิงก์)
test_Location
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |location=Sec. 6}} Title. Sec. 6.{{cite book}}: CS1 maint: location (ลิงก์) Title. Sec. 6.{{cite book}}: CS1 maint: location (ลิงก์)
test_Mult_names
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Name, Name, Name}} Name, Name, Name. Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์) Name, Name, Name. Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Author |contribution=Contribution |contributor=Name, Name, Name}} Name, Name, Name. "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: contributors list (ลิงก์) Name, Name, Name. "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: contributors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Name, Name, Name}} Name, Name, Name (บ.ก.). Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์) Name, Name, Name (บ.ก.). Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |interviewer=Name, Name, Name}} Title. สัมภาษณ์โดย Name, Name, Name.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: interviewers list (ลิงก์) Title. สัมภาษณ์โดย Name, Name, Name.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: interviewers list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |translator=Name, Name, Name}} Title. แปลโดย Name, Name, Name.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: translators list (ลิงก์) Title. แปลโดย Name, Name, Name.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: translators list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Name; Name}} Name; Name. Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์) Name; Name. Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Author |contribution=Contribution |contributor=Name; Name}} Name; Name. "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: contributors list (ลิงก์) Name; Name. "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: multiple names: contributors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Name; Name}} Name; Name (บ.ก.). Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์) Name; Name (บ.ก.). Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |interviewer=Name; Name}} Title. สัมภาษณ์โดย Name; Name.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: interviewers list (ลิงก์) Title. สัมภาษณ์โดย Name; Name.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: interviewers list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |translator=Name; Name}} Title. แปลโดย Name; Name.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: translators list (ลิงก์) Title. แปลโดย Name; Name.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: translators list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Name; Name, Name}} Name; Name, Name. Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์) Name; Name, Name. Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Name; Name, Name, Name}} Name; Name, Name, Name. Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์) Name; Name, Name, Name. Title.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Name }} Name . Title.{{cite book}}: CS1 maint: extra punctuation (ลิงก์) Name . Title.{{cite book}}: CS1 maint: extra punctuation (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Last, FI. MI.}} Last, FI. MI. Title. Last, FI. MI. Title.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |last=Last |first=FI. MI.}} Last, FI. MI. Title. Last, FI. MI. Title.
test_Numeric_names
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=1234}} 1234. Title.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์) 1234. Title.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Author |contribution=Contribution |contributor=1234}} 1234. "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: numeric names: contributors list (ลิงก์) 1234. "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)CS1 maint: numeric names: contributors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=1234}} 1234 (บ.ก.). Title.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: editors list (ลิงก์) 1234 (บ.ก.). Title.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: editors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |interviewer=1234}} Title. สัมภาษณ์โดย 1234.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: interviewers list (ลิงก์) Title. สัมภาษณ์โดย 1234.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: interviewers list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |translator=1234}} Title. แปลโดย 1234.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: translators list (ลิงก์) Title. แปลโดย 1234.{{cite book}}: CS1 maint: numeric names: translators list (ลิงก์)
test_Others
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |others=Name}} Title. Name.{{cite book}}: CS1 maint: others (ลิงก์) Title. Name.{{cite book}}: CS1 maint: others (ลิงก์)
test_Others_avmn
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite AV media/new |title=Title |others=Name}} Title. Name.{{cite AV media}}: CS1 maint: others in cite AV media (notes) (ลิงก์) Title. Name.{{cite AV media}}: CS1 maint: others in cite AV media (notes) (ลิงก์)
test_Pmc_embargo_date
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |pmc=12345 |pmc-embargo-date=1 January 2020}} Title. PMC 12345.{{cite book}}: CS1 maint: PMC embargo expired (ลิงก์) Title. PMC 12345.{{cite book}}: CS1 maint: PMC embargo expired (ลิงก์)
test_Pmc_format
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |pmc=PMC12345}} Title. PMC 12345.{{cite book}}: CS1 maint: PMC format (ลิงก์) Title. PMC 12345.{{cite book}}: CS1 maint: PMC format (ลิงก์)
test_Ref_maint
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |ref=harv}} Title. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help) Title. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Example|date=2008|ref=CITEREFExample2008}} Example (2008). Title.{{cite book}}: CS1 maint: ref duplicates default (ลิงก์) Example (2008). Title.{{cite book}}: CS1 maint: ref duplicates default (ลิงก์)
test_Unfit
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |url=//example.com |archive-url=//archive.org |archive-date=2020-07-29 |url-status=unfit}} Title. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-29.{{cite book}}: CS1 maint: unfit URL (ลิงก์) Title. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-29.{{cite book}}: CS1 maint: unfit URL (ลิงก์)
test_Unknown_lang
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |language=Taglish}} Title (ภาษาTaglish).{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (ลิงก์) Title (ภาษาTaglish).{{cite book}}: CS1 maint: unrecognized language (ลิงก์)
test_Untitled
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |journal=Journal |title=none}} Journal.{{cite journal}}: CS1 maint: untitled periodical (ลิงก์) Journal.{{cite journal}}: CS1 maint: untitled periodical (ลิงก์)
test_Zbl
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |zbl=07013361}} Title. Zbl 07013361.{{cite book}}: CS1 maint: Zbl (ลิงก์) Title. Zbl 07013361.{{cite book}}: CS1 maint: Zbl (ลิงก์)
test_accessdate_missing_url
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |access-date=2020-06-11}} "Title". Journal. {{cite journal}}: |access-date= ต้องการ |url= (help) "Title". Journal. {{cite journal}}: |access-date= ต้องการ |url= (help)
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |pmc=12345 |access-date=2020-06-11}} "Title". Journal. PMC 12345. {{cite journal}}: |access-date= ต้องการ |url= (help) "Title". Journal. PMC 12345. {{cite journal}}: |access-date= ต้องการ |url= (help)
test_apostrophe_markup
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite news/new |title=Title |newspaper=''Newspaper''}} "Title". Newspaper. {{cite news}}: ไม่อนุญาตให้ใช้มาร์กอัปตัวเอียงหรือตัวหนาใน: |newspaper= (help) "Title". Newspaper. {{cite news}}: ไม่อนุญาตให้ใช้มาร์กอัปตัวเอียงหรือตัวหนาใน: |newspaper= (help)
Yes check.svg {{cite news/new |title=Title |publisher='''Newspaper'''}} "Title". Newspaper. {{cite news}}: ไม่อนุญาตให้ใช้มาร์กอัปตัวเอียงหรือตัวหนาใน: |publisher= (help) "Title". Newspaper. {{cite news}}: ไม่อนุญาตให้ใช้มาร์กอัปตัวเอียงหรือตัวหนาใน: |publisher= (help)
test_archive_missing_url
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-url=//archive.org |archive-date=2020-06-10 |url-status=live}} Title. {{cite book}}: |archive-url= ต้องการ |url= (help) Title. {{cite book}}: |archive-url= ต้องการ |url= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-url=//archive.org |archive-date=2020-06-10}} Title. {{cite book}}: |archive-url= ต้องการ |url= (help) Title. {{cite book}}: |archive-url= ต้องการ |url= (help)
test_archive_url
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-url=//web.archive.org/save/}} Title. {{cite book}}: |archive-url= : save command ผิดรูปแบบ (help) Title. {{cite book}}: |archive-url= : save command ผิดรูปแบบ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-url=//liveweb.archive.org/}} Title. {{cite book}}: |archive-url= : liveweb ผิดรูปแบบ (help) Title. {{cite book}}: |archive-url= : liveweb ผิดรูปแบบ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-url=//web.archive.org/2020}} Title. {{cite book}}: |archive-url= : timestamp ผิดรูปแบบ (help) Title. {{cite book}}: |archive-url= : timestamp ผิดรูปแบบ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-url=//web.archive.org/web/2020}} Title. {{cite book}}: |archive-url= : timestamp ผิดรูปแบบ (help) Title. {{cite book}}: |archive-url= : timestamp ผิดรูปแบบ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-url=//web.archive.org/20200611000000id_/}} Title. {{cite book}}: |archive-url= : flag ผิดรูปแบบ (help) Title. {{cite book}}: |archive-url= : flag ผิดรูปแบบ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-url=//web.archive.org/path/20200611000000id_/}} Title. {{cite book}}: |archive-url= : path ผิดรูปแบบ (help) Title. {{cite book}}: |archive-url= : path ผิดรูปแบบ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-url=//web.archive.org/web/20200611000000_id/}} Title. {{cite book}}: |archive-url= : flag ผิดรูปแบบ (help) Title. {{cite book}}: |archive-url= : flag ผิดรูปแบบ (help)
test_arxiv_missing
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite arXiv/new |author=Author |title=Title}} Author. "Title". {{cite arxiv}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); ต้องการ |arxiv= (help) Author. "Title". {{cite arxiv}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); ต้องการ |arxiv= (help)
test_bad_arxiv
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |arxiv=ARXIV}} "Title". Journal. arXiv:ARXIV. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |arxiv= (help) "Title". Journal. arXiv:ARXIV. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |arxiv= (help)
test_bad_asin
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |asin=ASIN}} Title. ASIN ASIN. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |asin= (help) Title. ASIN ASIN. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |asin= (help)
test_bad_bibcode
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |bibcode=..................}} "Title". Journal. Bibcode:.................. {{cite journal}}: ตรวจสอบ |bibcode= length (help) "Title". Journal. Bibcode:.................. {{cite journal}}: ตรวจสอบ |bibcode= length (help)
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |bibcode=0999...............}} "Title". Journal. Bibcode:0999............... {{cite journal}}: ตรวจสอบ |bibcode= value (help) "Title". Journal. Bibcode:0999............... {{cite journal}}: ตรวจสอบ |bibcode= value (help)
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |bibcode=0999a..............}} "Title". Journal. Bibcode:0999a.............. {{cite journal}}: ตรวจสอบ |bibcode= year (help) "Title". Journal. Bibcode:0999a.............. {{cite journal}}: ตรวจสอบ |bibcode= year (help)
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |bibcode=0999ab&............}} "Title". Journal. Bibcode:0999ab&............ {{cite journal}}: ตรวจสอบ |bibcode= journal (help) "Title". Journal. Bibcode:0999ab&............ {{cite journal}}: ตรวจสอบ |bibcode= journal (help)
test_bad_biorxiv
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |biorxiv=BIORXIV}} "Title". Journal. bioRxiv BIORXIV. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |biorxiv= (help) "Title". Journal. bioRxiv BIORXIV. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |biorxiv= (help)
test_bad_citeseerx
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |citeseerx=CITESEERX}} "Title". Journal. CiteSeerX CITESEERX. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |citeseerx= (help) "Title". Journal. CiteSeerX CITESEERX. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |citeseerx= (help)
test_bad_date
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |date=DATE}} Title. DATE. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help) Title. DATE. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |date=2020 |year=2019}} Title. 2020. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= / |date= ไม่ตรงกัน (help) Title. 2020. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |year= / |date= ไม่ตรงกัน (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |date=9201 |year=2019}} Title. 9201. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= และ |year= / |date= ไม่ตรงกัน (help) Title. 9201. {{cite book}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= และ |year= / |date= ไม่ตรงกัน (help)
test_bad_doi
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |doi=10.5555/12345678}} "Title". Journal. doi:10.5555/12345678. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |doi= (help) "Title". Journal. doi:10.5555/12345678. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |doi= (help)
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |doi=10.2343/1234 5678}} "Title". Journal. doi:10.2343/1234 5678. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |doi= (help) "Title". Journal. doi:10.2343/1234 5678. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |doi= (help)
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |doi=11.2343/12345678}} "Title". Journal. doi:11.2343/12345678. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |doi= (help) "Title". Journal. doi:11.2343/12345678. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |doi= (help)
test_bad_hdl
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |hdl=HDL}} "Title". Journal. hdl:HDL. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |hdl= (help) "Title". Journal. hdl:HDL. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |hdl= (help)
test_bad_isbn
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |isbn=0–1234567890}} Title. ISBN 0–1234567890. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: ตัวอักษรไม่ถูกต้อง (help) Title. ISBN 0–1234567890. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: ตัวอักษรไม่ถูกต้อง (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |isbn=01234567890X}} Title. ISBN 01234567890X. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: length (help) Title. ISBN 01234567890X. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: length (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |isbn=01234X6789}} Title. ISBN 01234X6789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: invalid form (help) Title. ISBN 01234X6789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: invalid form (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |isbn=978-01234X6789}} Title. ISBN 978-01234X6789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: ตัวอักษรไม่ถูกต้อง (help) Title. ISBN 978-01234X6789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: ตัวอักษรไม่ถูกต้อง (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |isbn=977-0123456789}} Title. ISBN 977-0123456789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: invalid prefix (help) Title. ISBN 977-0123456789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: invalid prefix (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |isbn=979-0123456789}} Title. ISBN 979-0123456789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: invalid group id (help) Title. ISBN 979-0123456789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: invalid group id (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |isbn=978-0123456789}} Title. ISBN 978-0123456789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: checksum (help) Title. ISBN 978-0123456789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |isbn=: checksum (help)
test_bad_ismn
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |ismn=ISMN}} Title. ISMN ISMN. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |ismn= (help) Title. ISMN ISMN. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |ismn= (help)
test_bad_issn
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |issn=ISSN}} "Title". Journal. ISSN ISSN. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |issn= (help) "Title". Journal. ISSN ISSN. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |issn= (help)
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |eissn=eISSN}} "Title". Journal. eISSN eISSN. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |eissn= (help) "Title". Journal. eISSN eISSN. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |eissn= (help)
test_bad_jfm
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |jfm=JFM}} "Title". Journal. JFM JFM. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |jfm= (help) "Title". Journal. JFM JFM. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |jfm= (help)
test_bad_lccn
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |lccn=LCCN}} "Title". Journal. LCCN LCCN. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |lccn= (help) "Title". Journal. LCCN LCCN. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |lccn= (help)
test_bad_mr
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |mr=MR}} "Title". Journal. MR MR. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |mr= (help) "Title". Journal. MR MR. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |mr= (help)
test_bad_oclc
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |oclc=OCLC}} "Title". Journal. OCLC OCLC. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |oclc= (help) "Title". Journal. OCLC OCLC. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |oclc= (help)
test_bad_ol
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |ol=OL}} "Title". Journal. OL OL. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |ol= (help) "Title". Journal. OL OL. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |ol= (help)
test_bad_paramlink
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=[[Title]] |title-link=Title}} Title. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |title= (help) Title. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |title= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |title-link=[[Title]]}} Title. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |title-link= (help) Title. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |title-link= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |title-link=//example.com}} Title. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |title-link= (help); แหล่งข้อมูลอื่นใน |title-link= (help) Title. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |title-link= (help); แหล่งข้อมูลอื่นใน |title-link= (help)
test_bad_pmc
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |pmc=PMC}} "Title". Journal. PMC PMC. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |pmc= (help) "Title". Journal. PMC PMC. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |pmc= (help)
test_bad_pmid
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |pmid=PMID}} "Title". Journal. PMID PMID. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |pmid= (help) "Title". Journal. PMID PMID. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |pmid= (help)
test_bad_s2cid
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |s2cid=S2CID}} "Title". Journal. S2CID S2CID. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |s2cid= (help) "Title". Journal. S2CID S2CID. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |s2cid= (help)
test_bad_sbn
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |sbn=123–456789}} Title. SBN 123–456789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |sbn=: ตัวอักษรไม่ถูกต้อง (help) Title. SBN 123–456789. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |sbn=: ตัวอักษรไม่ถูกต้อง (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |sbn=12345678}} Title. SBN 12345678. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |sbn=: length (help) Title. SBN 12345678. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |sbn=: length (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |sbn=123X45678}} Title. SBN 123X45678. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |sbn=: invalid form (help) Title. SBN 123X45678. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |sbn=: invalid form (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |sbn=012345678}} Title. SBN 012345678. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |sbn=: checksum (help) Title. SBN 012345678. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |sbn=: checksum (help)
test_bad_ssrn
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |ssrn=SSRN}} "Title". Journal. SSRN SSRN. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |ssrn= (help) "Title". Journal. SSRN SSRN. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |ssrn= (help)
test_bad_url
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |url=example.com}} [example.com Title]. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |url= (help) [example.com Title]. {{cite book}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)
test_bad_usenet_id
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite newsgroup/new |title=Title |message-id=message-id}} "Title". Usenet: message-id. {{cite newsgroup}}: ตรวจสอบค่า |message-id= (help) "Title". Usenet: message-id. {{cite newsgroup}}: ตรวจสอบค่า |message-id= (help)
test_bad_zbl
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |zbl=ZBL}} "Title". Journal. Zbl ZBL. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |zbl= (help) "Title". Journal. Zbl ZBL. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่า |zbl= (help)
test_bare_url_missing_title
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |chapter-url=//example.com}} //example.com. Title. {{cite book}}: |chapter-url= missing title (help) //example.com. Title. {{cite book}}: |chapter-url= missing title (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |conference-url=//example.com}} Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |conference-url= ถูกละเว้น (help) Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |conference-url= ถูกละเว้น (help)
test_bare_url_missing_title_2
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite map/new |title=Title |map-url=//example.com}} //example.com (Map). Title. {{cite map}}: |map-url= missing title (help) //example.com (Map). Title. {{cite map}}: |map-url= missing title (help)
test_biorxiv_missing
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite bioRxiv/new |title=Title }} "Title". {{cite biorxiv}}: ต้องการ |biorxiv= (help) "Title". {{cite biorxiv}}: ต้องการ |biorxiv= (help)
test_chapter_ignored
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite news/new |title=Title |chapter=Chapter}} "Title". {{cite news}}: |chapter= ถูกละเว้น (help) "Title". {{cite news}}: |chapter= ถูกละเว้น (help)
Yes check.svg {{cite news/new |title=Title |chapter-url=//example.com}} "Title". {{cite news}}: |chapter-url= ถูกละเว้น (help) "Title". {{cite news}}: |chapter-url= ถูกละเว้น (help)
Yes check.svg {{cite news/new |title=Title |trans-chapter=Trans-chapter}} "Title". {{cite news}}: |trans-chapter= ถูกละเว้น (help) "Title". {{cite news}}: |trans-chapter= ถูกละเว้น (help)
Yes check.svg {{cite news/new |title=Title |script-chapter=ja:Script-chapter}} "Title". {{cite news}}: |script-chapter= ถูกละเว้น (help) "Title". {{cite news}}: |script-chapter= ถูกละเว้น (help)
Yes check.svg {{cite news/new |title=Title |chapter-format=Chapter-format}} "Title". {{cite news}}: |chapter-format= ถูกละเว้น (help) "Title". {{cite news}}: |chapter-format= ถูกละเว้น (help)
test_citation_missing_title
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |author=Author}} Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |title= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help) Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |title= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)
test_citation_missing_title_2
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite episode/new |author=Author}} Author. {{cite episode}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |series= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help) Author. {{cite episode}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |series= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)
test_cite_web_url
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite web/new |title=Title}} "Title". {{cite web}}: |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help) "Title". {{cite web}}: |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)
test_cite_web_url_2
Text Expected Actual
Yes check.svg {{citation/new |title=Title |website=Website}} "Title", Website {{citation}}: |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help) "Title", Website {{citation}}: |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)
Yes check.svg {{citation/new |title=Title |script-website=ja:Website}} "Title", Website {{citation}}: |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help) "Title", Website {{citation}}: |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)
test_citeseerx_missing
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite citeseerx/new |title=Title }} "Title". {{cite citeseerx}}: ต้องการ |citeseerx= (help) "Title". {{cite citeseerx}}: ต้องการ |citeseerx= (help)
test_class_ignored
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite arXiv/new |title=Title |author=Author |arxiv=abc.de/9901333 |class=abc}} Author. "Title". arXiv:abc.de/9901333. {{cite arxiv}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |class= ถูกละเว้น (help) Author. "Title". arXiv:abc.de/9901333. {{cite arxiv}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |class= ถูกละเว้น (help)
test_contributor_ignored
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |contributor=Contributor |journal= Journal}} "Title". Journal. {{cite journal}}: |contributor= ถูกละเว้น (help) "Title". Journal. {{cite journal}}: |contributor= ถูกละเว้น (help)
test_contributor_missing_required_param
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |contributor=Contributor |contribution=Contribution}} "Contribution". Title. {{cite book}}: |contributor= ต้องการ |author= (help); |contributor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help) "Contribution". Title. {{cite book}}: |contributor= ต้องการ |author= (help); |contributor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |contributor=Contributor |author=Author}} Author. Title. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |contributor= ต้องการ |contribution= (help) Author. Title. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |contributor= ต้องการ |contribution= (help)
test_deprecated_params
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editors}} Title. {{cite book}}: ข้อความ "editors" ถูกละเว้น (help) Title. {{cite book}}: ข้อความ "editors" ถูกละเว้น (help)
test_disp_name
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Author |display-authors=1}} Author. Title. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |display-authors=1 ไม่ถูกต้อง (help) Author. Title. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |display-authors=1 ไม่ถูกต้อง (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Author |contribution=Contribution |contributor=Contributor |display-contributors=1}} Contributor. "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |display-contributors=1 ไม่ถูกต้อง (help) Contributor. "Contribution". Title. โดย Author. {{cite book}}: |author= มีชื่อเรียกทั่วไป (help); |display-contributors=1 ไม่ถูกต้อง (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Editor |display-editors=1}} Editor (บ.ก.). Title. {{cite book}}: |display-editors=1 ไม่ถูกต้อง (help); |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help) Editor (บ.ก.). Title. {{cite book}}: |display-editors=1 ไม่ถูกต้อง (help); |editor= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |interviewer=Interviewer |display-interviewers=1}} Title. สัมภาษณ์โดย Interviewer. {{cite book}}: |display-interviewers=1 ไม่ถูกต้อง (help); |interviewer= มีชื่อเรียกทั่วไป (help) Title. สัมภาษณ์โดย Interviewer. {{cite book}}: |display-interviewers=1 ไม่ถูกต้อง (help); |interviewer= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |translator=Translator |display-translators=1}} Title. แปลโดย Translator. {{cite book}}: |display-translators=1 ไม่ถูกต้อง (help); |translator= มีชื่อเรียกทั่วไป (help) Title. แปลโดย Translator. {{cite book}}: |display-translators=1 ไม่ถูกต้อง (help); |translator= มีชื่อเรียกทั่วไป (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Black AB |display-authors=etalia}} Black AB. Title. {{cite book}}: |display-authors=etalia ไม่ถูกต้อง (help) Black AB. Title. {{cite book}}: |display-authors=etalia ไม่ถูกต้อง (help)
test_doibroken_missing_doi
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |doi-broken-date=June 2020}} Title. {{cite book}}: |doi-broken-date= ต้องการ |doi= (help) Title. {{cite book}}: |doi-broken-date= ต้องการ |doi= (help)
test_empty_citation
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new}} {{cite book}}: Citation ว่างเปล่า (help) {{cite book}}: Citation ว่างเปล่า (help)
test_etal
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB; et al}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB, et al}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB et al}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB "et al"}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB 'et al'}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB et. al.}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB ET AL}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB EtAl}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB, ''et alia.''}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB; and others}} Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help) Black AB; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB; [[et al]]}} Black AB; ; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์) Black AB; ; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB; [et al]}} Black AB; ; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์) Black AB; ; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor=Black AB; (et al)}} Black AB; ; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์) Black AB; ; และคณะ (บ.ก.). Title. {{cite book}}: ใช้ et al. อย่างชัดเจน ใน |editor= (help)CS1 maint: multiple names: editors list (ลิงก์)
test_extra_text
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |page=p. 35}} Title. p. p. 35. {{cite book}}: |page= has extra text (help) Title. p. p. 35. {{cite book}}: |page= has extra text (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |edition=1st ed.}} Title (1st ed. ed.). {{cite book}}: |edition= has extra text (help) Title (1st ed. ed.). {{cite book}}: |edition= has extra text (help)
test_first_missing_last
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |first=AB}} Title. {{cite book}}: |first= ไม่มี |last= (help) Title. {{cite book}}: |first= ไม่มี |last= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor-first=AB}} Title. {{cite book}}: |editor-first= ไม่มี |editor-last= (help) Title. {{cite book}}: |editor-first= ไม่มี |editor-last= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |given=AB}} Title. {{cite book}}: |given= ไม่มี |surname= (help) Title. {{cite book}}: |given= ไม่มี |surname= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |editor-given=AB}} Title. {{cite book}}: |editor-given= ไม่มี |editor-surname= (help) Title. {{cite book}}: |editor-given= ไม่มี |editor-surname= (help)
test_format_missing_url
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |format=abc}} Title (abc). {{cite book}}: |format= ต้องการ |url= (help) Title (abc). {{cite book}}: |format= ต้องการ |url= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |archive-format=def}} Title (def). {{cite book}}: |archive-format= ต้องการ |archive-url= (help) Title (def). {{cite book}}: |archive-format= ต้องการ |archive-url= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |chapter-format=ghi}} (ghi). Title. {{cite book}}: |chapter-format= ต้องการ |chapter-url= (help) (ghi). Title. {{cite book}}: |chapter-format= ต้องการ |chapter-url= (help)
test_invalid_param_val
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |mode=cs3}} Title. {{cite book}}: |mode=cs3 ไม่ถูกต้อง (help) Title. {{cite book}}: |mode=cs3 ไม่ถูกต้อง (help)
test_invisible_char
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title�}} Title�. {{cite book}}: replacement character ใน |title= ที่ตำแหน่ง 6 (help) Title�. {{cite book}}: replacement character ใน |title= ที่ตำแหน่ง 6 (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=TitleUNIQ--spoof-000000-QINU}} TitleUNIQ--spoof-000000-QINU. {{cite book}}: spoof stripmarker ใน |title= ที่ตำแหน่ง 6 (help) TitleUNIQ--spoof-000000-QINU. {{cite book}}: spoof stripmarker ใน |title= ที่ตำแหน่ง 6 (help)
test_missing_name
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |author=Black AB |author3=Red EF}} Black AB; Red EF. Title. {{cite book}}: ไม่มี |author2= (help) Black AB; Red EF. Title. {{cite book}}: ไม่มี |author2= (help)
test_missing_periodical
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title}} "Title". {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help) "Title". {{cite journal}}: Cite journal ต้องการ |journal= (help)
test_missing_periodical_2
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite magazine/new |title=Title}} "Title". {{cite magazine}}: Cite magazine ต้องการ |magazine= (help) "Title". {{cite magazine}}: Cite magazine ต้องการ |magazine= (help)
test_missing_pipe
Text Expected Actual
X mark.svg {{cite book/new |title=Title |url=//example.com |chapter=Chapter access-date=2020-06-10}} "Chapter access-date=2020-06-10". Title. {{cite book}}: Missing pipe in: |chapter= (help) "Chapter access-date=2020-06-10". Title. {{cite book}}: ไม่มี pipe ใน: |chapter= (help)
X mark.svg {{cite book/new |title=Title |url=//example.com |chapter=access-date=2020-06-10}} "access-date=2020-06-10". Title. {{cite book}}: Missing pipe in: |chapter= (help) "access-date=2020-06-10". Title. {{cite book}}: ไม่มี pipe ใน: |chapter= (help)
test_param_access_requires_param
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |url-access=subscription}} "Title". Journal. {{cite journal}}: |url-access= ต้องการ |url= (help) "Title". Journal. {{cite journal}}: |url-access= ต้องการ |url= (help)
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |doi-access=free}} "Title". Journal. {{cite journal}}: |doi-access= ต้องการ |doi= (help) "Title". Journal. {{cite journal}}: |doi-access= ต้องการ |doi= (help)
Yes check.svg {{cite journal/new |title=Title |journal=Journal |chapter-url-access=subscription}} "Title". Journal. {{cite journal}}: |chapter-url-access= ต้องการ |chapter-url= (help) "Title". Journal. {{cite journal}}: |chapter-url-access= ต้องการ |chapter-url= (help)
test_param_access_requires_param_2
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite map/new |title=Title |map-url-access=subscription}} Title (Map). {{cite map}}: |map-url-access= ต้องการ |map-url= (help) Title (Map). {{cite map}}: |map-url-access= ต้องการ |map-url= (help)
test_param_has_ext_link
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title //example.com}} Title //example.com. {{cite book}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help) Title //example.com. {{cite book}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title http://example.com}} Title http://example.com. {{cite book}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help) Title http://example.com. {{cite book}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=[http://example.com Title]}} Title. {{cite book}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help) Title. {{cite book}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |title= (help)
test_parameter_ignored
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |unknown=unknown}} Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |unknown= ถูกละเว้น (help) Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |unknown= ถูกละเว้น (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |encyclopedia=Encyclopedia}} Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |encyclopedia= ถูกละเว้น (help) Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |encyclopedia= ถูกละเว้น (help)
test_parameter_ignored_2
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite ssrn/new |title=Title |ssrn=123456 |pulbisher=Pulbisher}} "Title". SSRN 123456. {{cite ssrn}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |pulbisher= ถูกละเว้น (help) "Title". SSRN 123456. {{cite ssrn}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |pulbisher= ถูกละเว้น (help)
test_parameter_ignored_3
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite newsgroup/new |title=Title |newsgroup=sommat.sommat.sommat |publisher=Publisher}} "Title". Newsgroupsommat.sommat.sommat. {{cite newsgroup}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |publisher= ถูกละเว้น (help) "Title". Newsgroupsommat.sommat.sommat. {{cite newsgroup}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |publisher= ถูกละเว้น (help)
test_parameter_ignored_suggest
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |Chapter=Chapter}} Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |Chapter= ถูกละเว้น แนะนำ (|chapter=) (help) Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |Chapter= ถูกละเว้น แนะนำ (|chapter=) (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |pulbisher=Pulbisher}} Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |pulbisher= ถูกละเว้น แนะนำ (|publisher=) (help) Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |pulbisher= ถูกละเว้น แนะนำ (|publisher=) (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |pub=Publisher}} Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |pub= ถูกละเว้น แนะนำ (|publisher=) (help) Title. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |pub= ถูกละเว้น แนะนำ (|publisher=) (help)
test_redundant_parameters
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |type=Type |meduim=Meduim}} Title (Type). {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |meduim= ถูกละเว้น (help) Title (Type). {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |meduim= ถูกละเว้น (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |last=Last |last1=Last1}} Last. Title. {{cite book}}: ระบุ |last1= และ |last= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) Last. Title. {{cite book}}: ระบุ |last1= และ |last= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |last=Last |first=First |first1=First1}} Last, First. Title. {{cite book}}: ระบุ |first1= และ |first= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) Last, First. Title. {{cite book}}: ระบุ |first1= และ |first= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |last=Last |first=First |author-mask=Author-mask |author-mask1=Author-mask1}} Author-mask. Title. {{cite book}}: ระบุ |author-mask1= และ |author-mask= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) Author-mask. Title. {{cite book}}: ระบุ |author-mask1= และ |author-mask= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |last=Last |first=First |author-link=Author |author1-link=Author}} Last, First. Title. {{cite book}}: ระบุ |author1-link= และ |author-link= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) Last, First. Title. {{cite book}}: ระบุ |author1-link= และ |author-link= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=[[Author|Author AA]] |author-link=Author}} Author AA. Title. Author AA. Title.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black AB |author2=Brown CD}} Brown CD. Title. {{cite book}}: ระบุ author-name-list parameters มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ไม่มี |author1= (help) Brown CD. Title. {{cite book}}: ระบุ author-name-list parameters มากกว่าหนึ่งรายการ (help); ไม่มี |author1= (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |page=1 |pages=3, 4}} Title. p. 1. {{cite book}}: ระบุ |pages= และ |page= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) Title. p. 1. {{cite book}}: ระบุ |pages= และ |page= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
test_redundant_parameters_2
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite mailing list/new |title=Title |mailing-list=Mailing list |work=work}} "Title". Mailing list (Mailing list). {{cite mailing list}}: |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help); ระบุ |work= และ |mailinglist= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) "Title". Mailing list (Mailing list). {{cite mailing list}}: |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help); ระบุ |work= และ |mailinglist= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
test_redundant_parameters_3
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite encyclopedia/new |title=Title |encyclopedia=Encyclopedia |work=work}} "Title". Encyclopedia. {{cite encyclopedia}}: ระบุ |encyclopedia= และ |work= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) "Title". Encyclopedia. {{cite encyclopedia}}: ระบุ |encyclopedia= และ |work= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
test_redundant_parameters_4
Text Expected Actual
Yes check.svg {{citation/new |title=Title |encyclopedia=Encyclopedia |work=work}} "Title", Encyclopedia {{citation}}: ระบุ |encyclopedia= และ |work= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) "Title", Encyclopedia {{citation}}: ระบุ |encyclopedia= และ |work= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
test_redundant_parameters_5
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite techreport/new |title=Title |number=1 |id=ID}} Title (Technical report). ID. {{cite techreport}}: ระบุ |id= และ |number= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) Title (Technical report). ID. {{cite techreport}}: ระบุ |id= และ |number= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
test_redundant_parameters_6
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite map/new |title=Title |chapter=Chapter |map=Map}} "Map" (Map). Title. {{cite map}}: ระบุ |map= และ |chapter= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) "Map" (Map). Title. {{cite map}}: ระบุ |map= และ |chapter= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
Yes check.svg {{cite map/new |title=Title |chapter=Chapter}} Title (Map). {{cite map}}: ระบุ |map= และ |chapter= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) Title (Map). {{cite map}}: ระบุ |map= และ |chapter= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
test_redundant_parameters_7
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite episode/new |title=Title |series=Series |season=Season |series-number=Series number}} "Title". Series. ฤดูกาล Season. {{cite episode}}: ระบุ |season= และ |seriesno= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) "Title". Series. ฤดูกาล Season. {{cite episode}}: ระบุ |season= และ |seriesno= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
Yes check.svg {{cite episode/new |title=Title |series=Series |minutes=Minutes |time=Time}} "Title". Series. Minutes นาที. {{cite episode}}: ระบุ |minutes= และ |time= มากกว่าหนึ่งรายการ (help) "Title". Series. Minutes นาที. {{cite episode}}: ระบุ |minutes= และ |time= มากกว่าหนึ่งรายการ (help)
test_script_parameter
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |script-title=ja:}} Title. {{cite book}}: |script-title=: missing title part (help) Title. {{cite book}}: |script-title=: missing title part (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |script-title=ac:script-title}} Title ac:script-title. {{cite book}}: |script-title=: รหัสภาษาไม่ถูกต้อง (help) Title ac:script-title. {{cite book}}: |script-title=: รหัสภาษาไม่ถูกต้อง (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |script-title=es:script-title}} Title script-title. {{cite book}}: |script-title=: ไม่ทราบรหัสภาษา (help) Title script-title. {{cite book}}: |script-title=: ไม่ทราบรหัสภาษา (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |script-title=script-title}} Title script-title. {{cite book}}: |script-title=: missing prefix (help) Title script-title. {{cite book}}: |script-title=: missing prefix (help)
test_ssrn_missing
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite ssrn/new |title=Title}} "Title". {{cite ssrn}}: ต้องการ |ssrn= (help) "Title". {{cite ssrn}}: ต้องการ |ssrn= (help)
test_text_ignored
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |text to be ignored}} Title. {{cite book}}: ข้อความ "text to be ignored" ถูกละเว้น (help) Title. {{cite book}}: ข้อความ "text to be ignored" ถูกละเว้น (help)
test_trans_missing_title
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |trans-title=Trans Title}} [Trans Title]. {{cite book}}: |trans-title= ต้องการ |title= หรือ |script-title= (help) [Trans Title]. {{cite book}}: |trans-title= ต้องการ |title= หรือ |script-title= (help)
test_vancouver
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |name-list-style=vanc |last=Black |first=AB 3d}} Black AB 3d. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: suffix in name 1 (help) Black AB 3d. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: suffix in name 1 (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |name-list-style=vanc |last=Вlack |first=Alpha Вravo}} Вlack Alpha Вravo. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: non-Latin character in name 1 (help) Вlack Alpha Вravo. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: non-Latin character in name 1 (help)
test_vauthors
Text Expected Actual
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black ABC}} Black A. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: initials in name 1 (help) Black A. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: initials in name 1 (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black A-B}} Black A-B. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: name in name 1 (help) Black A-B. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: name in name 1 (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black AB II}} Black AB II. Title. Black AB II. Title.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black AB 3d}} Black AB 3d. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: suffix in name 1 (help) Black AB 3d. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: suffix in name 1 (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black, AB, Brown, CD}} Black, AB, Brown, CD. Title. Black, AB, Brown, CD. Title.
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black AB; Brown CD}} Black AB; Brown CD. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: punctuation in name 1 (help) Black AB; Brown CD. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: punctuation in name 1 (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Вlack AВ, Вrown CD}} Вlack AВ, Вrown CD. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: non-Latin character in name 1 (help) Вlack AВ, Вrown CD. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: non-Latin character in name 1 (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black AB, Вrown CD}} Black AB, Вrown CD. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: non-Latin character in name 2 (help) Black AB, Вrown CD. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: non-Latin character in name 2 (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black AB Brown CD}} Black AB Brown CD. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: missing comma in name 1 (help) Black AB Brown CD. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: missing comma in name 1 (help)
Yes check.svg {{cite book/new |title=Title |vauthors=Black A B}} Black A B. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: initials in name 1 (help) Black A B. Title. {{cite book}}: Vancouver style error: initials in name 1 (help)
test_wikilink_in_url
Text Expected Actual
X mark.svg {{cite journal/new |journal=Journal |title=Title |url=//example.com |title-link=Title}} "Title". Journal. {{cite journal}}: URL–wikilink conflict (help) "Title". Journal. {{cite journal}}: URL–wikilink ขัดแย้งกัน (help)
X mark.svg {{cite journal/new |journal=Journal |pmc=12345 |title=Title |url=//example.com |title-link=Title}} "Title". Journal. PMC 12345. {{cite journal}}: URL–wikilink conflict (help) "Title". Journal. PMC 12345. {{cite journal}}: URL–wikilink ขัดแย้งกัน (help)
X mark.svg {{cite journal/new |journal=Journal |title=[[Title]] |url=//example.com}} "[[Title]]". Journal. {{cite journal}}: URL–wikilink conflict (help) "[[Title]]". Journal. {{cite journal}}: URL–wikilink ขัดแย้งกัน (help)
กลับไปที่หน้า "Citation/CS1/testcases/errors"