ไฟล์แก้ไข

สาเหตุที่ย้อนเพราะเขากำลังพูดถึงไฟล์ใหม่ที่ยังคุยกันไม่จบครับ ไม่ใช่ไฟล์เก่า -- Just Sayori OK? (have a chat) 15:14, 26 เมษายน 2564 (+07)