สวัสดีครับ ผม kowito ครับ สนใจเรื่องฟุตบอล ศาสนา การเมือง คอมพิวเตอร์ครับ

--kowito (พูดคุย)