กรุณาฝากข้อความไว้ที่ c:User talk:Green Giant
วิกิพีเดีย:บาเบล
th-0ผู้ใช้คนนี้ไม่เข้าใจภาษาไทย หรือเข้าใจด้วยความยากลำบาก
This user does not understand Thai
or understands with difficulties.
enผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่
This user is a native speaker of English.
ผู้ใช้ตามภาษา
Cartwright Hall, Bradford

Start a discussion with Cromium

Start a discussion