Stop hand nuvola.svg กรุณาหยุด ถ้าคุณยังก่อกวนต่อไป คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขวิกิพีเดีย ถ้าคุณอยากทดลองแก้ไข กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน
Stop2.png เตือนครั้งสุดท้าย
หากคุณก่อกวนอีกครั้ง คุณจะถูกบล็อกจากการแก้ไขทันที กรุณาใช้หน้าทดลองเขียน

กรุณาหยุดการก่อกวนทั้งหมดทุกกรณีและอย่ามาทำตัวเป็นพวกเกรียนคีย์บอร์ดและห้ามมาย้อนการแก้ไขทั้งหมด ของผมแก้ไขอย่างถูกต้องทั้งหมดทุกประการ --ข้อความนี้ไม่ได้ลงชื่อ ซึ่งออกความเห็นโดยผู้ใช้ MildyManUnited (พูดคุยหน้าที่เขียน) 22:39, 9 สิงหาคม 2561 (ICT)