คิม โจ-ซุน (เกาหลี김조순; ฮันจาKim Jo Sun, ค.ศ. 1765ค.ศ. 1832) เป็นขุนนางในรัชสมัย พระเจ้าจองโจ - พระเจ้าซุนโจ โดยมาจากสกุลคิมแห่ง อันดง เช่นเดียวกับ พระนางช็องซุน และ พระนางฮโยอึย โดยท่านทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ให้กับวังเซจา (รัชทายาท) ซึ่งต่อมาคือพระเจ้าซุนโจหลังจากนั้นท่านก้าวขึ้นมามีอำนาจอย่างมากในราชสำนักด้วยการเป็นพระสัสสุระ (พ่อตา) ของพระเจ้าซุนโจเนื่องจากพระเจ้าซุนโจอภิเษกธิดาของท่านเป็นพระมเหสีและท่านได้เป็นผู้ช่วยในการบริหารราชการแผ่นดินของพระปัยยิกาคิมและการขึ้นมามีอำนาจครั้งนี้ทำให้คนในสกุลคิมแห่งอันดงหลายคนขึ้นมามีตำแหน่งสำคัญท่านถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ. 1832 ขณะอายุได้ 67 ปี

คิม โจ-ซุน
เกิดค.ศ. 1765
เสียชีวิตค.ศ. 1832