คิม จา-ว็อน

(เปลี่ยนทางจาก คิมจาวอน)

คิมจาวอน (เกาหลี김자원; ฮันจาGim Jawon, ?~ค.ศ. 1506) เป็นขันทีแห่งราชวงศ์โชซ็อน ในสมัยของย็อนซันกุน

ประวัติตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร์

แก้

คิม จา-ว็อนเข้ามาสู่ราชสำนักในสมัยพระเจ้าซองจง และได้ขึ้นถึงตำแหน่งสูงสุดของกรมขันที (กรมมหาดเล็ก) ในสมัยเจ้าชายย็อนซัน โดยอาศัยความที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระองค์ คือมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าขันทีสูงสุด หรือ หัวหน้ามหาดเล็กสูงสุด (naesida pungmihan) คิม จา-ว็อนเป็นบุคคลสำคัญที่นำคิม ชอ-ซ็อนกลับมาสู่ราชสำนักอีกครั้งหลังจากถูกเนรเทศชายแดนเพราะความที่เป็นผู้ที่เกี่ยวพันธ์เป็นคนในครอบครัว (พี่ชายบุญธรรม) ของมเหสี ยุนโซฮวา ซึ่งเมื่อมเหสียุนโซฮวาได้รับการสถาปนาเป็นมเหสีเชฮ็อนแล้ว ครอบครัวของพระนางจึงพลอยได้รับการอภัยโทษด้วย

ในสมัยนี้เอง ได้มีการคืนความเป็นชายของขันทีและล่วงละเมิดนางในจนถึงกับตั้งครรภ์ ทำให้เจ้าชายย็อนซันพิโรธและโปรดให้ตรวจขันทีทุกคน แต่คิมจา-ว็อนทูลค้าน ทำให้ถูกจับเปลื้องผ้าต่อหน้าธารกำนัล ซึ่งนับเป็นรอยด่างของกรมขันทีทั้งหมด ก่อนจะโปรดให้ทุกคนไปรวมกันที่ลานหน้ากรมแต่ถอดกางเกงออกเพื่อจะตรวจด้วยพระองค์เอง นับแต่นั้น โดยความประสงที่จะลดความตึงเครียด คิมจา-ว็อนจึงร่วมกับ คิม ชอ-ซ็อน ได้เป็นตัวการในการนำคณะนักแสดงเข้ามาเป็นตลกหลวงในวัง ภายหลังตลกหลวงที่ชื่อ กองกิล กลายเป็นที่โปรดปรานมากจนถึงกับละเลยราชกิจ ทำให้คิม ชอ-ซ็อนบุกเข้าไปในที่ประทับฝ่ายในเพื่อทูลเตือน ก่อนจะถูกเจ้าชายย็อนซันยิงธนูใส่จนถึงแก่ชีวิต

เมื่อ ค.ศ. 1506 คณะผู้ต้องการเปลี่ยนแผ่นดินได้นำทหารบุกไปที่บ้านของคิม จา-ว็อนและบังคับให้เขาร่วมกับคณะปฏิวัติ แต่คิม จา-ว็อนปฏิเสธและปลิดชีพตนเองในวันนั้นเอง

หกขันที

แก้

คิมจาวอนเป็น 1 ใน 6 ขันทีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลียุคราชวงศ์โชซอน อันได้แก่

1. อ็อม จาชี (Eom Jachi, 엄자치, 1363~1452) ซึ่งกลายเป็นใต้เท้าโนในเรื่อง The King and I และน่าเชื่อว่าท่านเคยเป็นหัวหน้ามหาดเล็กสูงสุดมาก่อนด้วย

2. ช็อนกยุน (Jeongyun, 전균1409 ~1470) ผู้ซึ่งมีความสำคัญในประวัติศาสตร์มากขนาดได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "เจ้ากรมมหาดเล็ก" หรือ "เจ้ากรมขันที"(pannaesibusa)คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์เกาหลี ซึ่งมีอำนาจในการสั่งการทหารและองครักษ์ทุกคนในราชวังได้

3. คิม ชอ-ซ็อน (Gim Sheoseon,김처선 ? ~ 1505) บุตรบุญธรรมของช็อนกยุน ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อเตือนพระเจ้ายอนซัน

4. คิมจาวอน (Gim Jawon,김자원 ?~1506) หัวหน้ามหาดเล็กสูงสุด ในสมัยพระเจ้ายอนซัน

5. คิมคเยฮัน (Gim Gyehan, 김계한, 1555 ~ 1633) ขันทีผู้ยอมสละชีวิตเพื่อเตือนให้พระราชารับรู้ถึงภัยของญี่ปุ่น ซึ่งบุคลิกของท่านได้กลายเป็นแบบในการสร้างยางซองยุนในเรื่อง The King and I

6. บาร์คฮันชอง (Bak Hanjong, 박한종, ? ~ 1563) หัวหน้ามหาดเล็กสูงสุด ที่ฝักใฝ่การมีอำนาจฝ่ายใน และแทรกซึมระบบทหาร(ดูเพิ่มจาก ชองฮันซู)