คำบรรยายแบบซ่อนได้

คำบรรยายแบบซ่อนได้ (อังกฤษ: closed caption, CC) คือ คำบรรยายที่อยู่ด้านล่างของภาพซึ่งจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อใช้เครื่องถอดรหัสหรืออุปกรณ์ที่สามารถเรียกอ่านคำบรรยายชนิดนี้ได้ คำบรรยายแบบซ่อนได้ยังต่างจากบทบรรยายใต้ภาพทั่วไปตรงที่มุ่งเน้นเพื่อใช้กับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการรับฟังเสียงด้วย เช่น ผู้ที่หูหนวก โดยมักจะใช้เครื่องหมายวงเล็บเหลี่ยมครอบบทบรรยายดังกล่าวไว้ คำบรรยายแบบซ่อนได้จึงแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแม้จะไม่มีอยู่ในบทสนทนาก็ตาม เช่น [เคาะประตู] หรือบอกสิ่งที่กำลังปรากฏในจอภาพให้ทราบ เช่น [ป้ายห้ามเข้า] เป็นต้น

สัญลักษณ์ "คำบรรยายแบบซ่อนได้ในโทรทัศน์" ที่ช่องดับเบิลยูจีบีเอชในสหรัฐอเมริกาประดิษฐ์ขึ้น

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้