บทบรรยายใต้ภาพ

บทบรรยายใต้ภาพ (อังกฤษ: subtitle) คือ ข้อความบรรยายหรือคำบรรยายที่ได้มาจากการถอดความหรือการแปลบทพูดจากจอภาพที่แสดงเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกม วิดีโอ เป็นต้น โดยทั่วไปมักถูกแสดงไว้บริเวณส่วนล่างของจอภาพ แต่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามความเหมาะสมของผู้จัดทำ

ภาพยนตร์พร้อมบทบรรยายใต้ภาพในภาษาอังกฤษ (เครื่องหมายยัติภาคใช้สำหรับผู้พูดที่เป็นคนละคนกัน)

ดูเพิ่มแก้ไข