ฉบับร่าง:คาเลบ

(เปลี่ยนทางจาก คาเลบ)
การกลับมาของสายลับ, 2403 ภาพพิมพ์แกะไม้โดย Julius Schnorr von Karolsfeld

คาเลบ (/ˈkləb/) บางครั้งทับศัพท์เป็น กาเลบ (ฮีบรู: כָּלֵב , Kalev, การ เสียงอ่านภาษาฮีบรู: [kaˈlev] ; การเปล่งเสียงภาษาไทบีเรีย : Kālēḇ; Hebrew Academy : Kalev) เป็นบุคคลที่ปรากฏในพระคัมภีร์ฮีบรู ในฐานะตัวแทนของเผ่ายูดาห์ ระหว่างการเดินทางของ ชาวอิสราเอล ไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญา

การอ้างอิงถึงเขายังมีอยู่ในอัลกุรอาน แม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงชื่อของเขาก็ตาม (อัลมาอิดะฮ์ : 20-26)

ในพระคัมภีร์แก้ไข

คาเลบ บุตรเยฟุนเนห์ (กันดารวิถี 13:6 9:{{{4}}} ) ไม่ต้องสับสนกับคาเลบ เหลนของยูดาห์ ทางทามาร์ (2:3-9 9:{{{4}}} ). คาเลบอีกคนหนึ่งเป็น บุตรของเฮสโรน และภรรยาของเขาชื่ออาซูบาห์ (19 2:18, 19 9:{{{4}}} ).

 
โยชูวาและคาเลบแบกผลไม้แห่งดินแดนแห่งพันธสัญญา ภาพพิมพ์ไม้ราวปี 1480 โดย อัลเบรทช์ อัลท์ดอร์เฟอร์

ตาม 13 9:{{{4}}} คาเลบบุตรเยฟุนเนห์เป็นหนึ่งในผู้สอดแนมสิบสองคนที่โมเสสส่งไปยังคานาอัน งานของพวกเขาในช่วงเวลา 40 วัน [1] คือการสำรวจเนเกฟและบริเวณโดยรอบ และทำการประเมินลักษณะทางภูมิศาสตร์ของที่ดิน ความแข็งแกร่งและจำนวน ประชากร ศักยภาพ ทางการเกษตร และประสิทธิภาพที่แท้จริงของ ที่ดิน รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน (ไม่ว่า เมือง ของพวกเขาจะเป็นเหมือนค่ายหรือฐานที่มั่น) และสภาพป่าไม้ โมเสสขอให้พวกเขากล้าหาญและกลับมาพร้อมกับตัวอย่างผลิตผลในท้องถิ่น [2]

ในกันดารวิถี 13 รายชื่อหัวหน้าของแต่ละเผ่า 13:6 9:verse 6 อ่านว่า "จากเผ่ายูดาห์ คาเลบบุตรเยฟุนเนห์" รายงานของคาเลบสร้างความสมดุลระหว่างการดึงดูดใจของดินแดนและผลของมันกับความท้าทายในการพิชิต

การกระทำแก้ไข

หลังการพิชิต คาเลบขอให้โยชูวามอบภูเขาลูกหนึ่งในดินแดนยูดาห์ให้เขา และโยชูวาอวยพรเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพรและการอนุมัติจากพระเจ้า โดยมอบเมืองเฮโบรนให้เขา (14 9:{{{4}}} ). เนื่องจากเมืองเฮโบรนเองเป็นเมืองลี้ภัยแห่ง หนึ่งซึ่งถูกปกครองโดย คนเลวี จึงมีคำอธิบายในภายหลังว่าจริง ๆ แล้วคาเลบได้รับมอบพื้นที่รอบนอก (21:11-13 9:{{{4}}} ). คาเลบสัญญากับอัคซาห์ ลูกสาวของเขาว่าจะแต่งงานกับใครก็ตามที่จะพิชิตดินแดน เดบีร์จากพวกยักษ์ ในที่สุดสิ่งนี้ก็สำเร็จโดย Othniel Ben Kenaz หลานชายของคาเลบ (1:13 9:{{{4}}} ) ซึ่งเป็นลูกเขยของคาเลบด้วย (17 15:16, 17 9:{{{4}}} )

อิสลามแก้ไข

นบี?
กาลิบ บิน ยุฟนา
كالب بن يفنا
คาเลบ
 
ผู้ดำรงตำแหน่งก่อนฮารูน
ผู้สืบตำแหน่งยูชะอ์
บิดามารดา
  • ยุฟนา (บิดา)

ในอิสลาม คาเลบ ถูกเรียกว่า กาลิบ บิน ยุฟนา (อาหรับ: كالب بن يفنا, แปลตรงตัว'คาเลบ บุตรยูเฟนนาห์') ถูกอ้างถึงโดยอ้อมในคัมภีร์อัลกุรอาน และนักวิชาการบางคนถือว่าท่านเป็นหนึ่งในนบีของศาสนาอิสลาม แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นที่ถกเถียงกัน เรื่องราวของท่านถูกกล่าวในกุรอาน:

และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่ประชาชาติของเขาว่า โอ้ประชาชาติของข้า! พึงรำลึกถึงความกรุณาเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีแด่พวกท่านเถิด เพราะว่าพระองค์ได้ทรงให้มีบรรดานบีขึ้นในหมู่พวกท่าน และได้ทรงให้พวกท่านเป็นกษัตริย์ และได้ทรงประทานแก่พวกท่าน สิ่งที่มิได้ทรงประทานให้แก่ผู้ใดในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย

โอ้ประชาชาติของข้า ! จงเข้าไปในแผ่นดินอันบริสุทธิ์ ที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดให้แก่พวกท่านเถิด และจงอย่าหันหลังของพวกท่านกลับ เพราะจะทำให้พวกท่านกลับกลายเป็นผู้ขาดทุน พวกเขากล่าวว่า โอ้มูซา แท้จริงในแผ่นดินอันบริสุทธิ์นั้นมีพวกที่เหี้ยมโหด และพวกเราจะไม่เข้าไปในแผ่นดินนั้นเป็นอันขาด จนกว่าพวกเขาจะออกไปจากที่นั้น แต่ถ้าพวกเขาออกไปจากที่นั้นแล้ว พวกเราจึงจะเป็นผู้เข้าไป มีชายสองคนในหมู่ผู้ยำเกรงที่อัลลอฮ์ได้ทรงกรุณาเมตตาแก่เขามทั้งสองได้กล่าวว่าพวกท่านจงเข้าประตูนั้น ไปเผชิญหน้ากับพวกเขาเถิดครั้นเมื่อพวกท่านเข้าประตูนั้นไปแล้ว แน่นอนพวกท่านจะเป็นผู้ชนะ และแด่อัลลอฮ์นั้นพวกเจ้าจงมอบหมายเถิด หากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา พวกเขากล่าวว่า โอ้มูซา ! แท้จริงพวกเราจะไม่เข้าไปที่นั้นโดยเด็ดขาด ตราบใดที่พวกเขา ยังคงอยู่ที่นั้น ดังนั้นท่านและพระเจ้าของท่านจงไปเถิด แล้วจงต่อสู้ พวกเราจะนั่งอยู่ที่นี่ เขา กล่าวว่า โอ้พระเจ้าแห่งข้าพระองค์แท้จริงข้าพระองค์ไม่มีอำนาจ นอกจากตัวของข้าพระองค์เองและพี่ชายของข้าพระองค์ เท่านั้น ดังนั้นโปรดได้แยกระหว่างเรา กับประชาชาติผู้ละเมิดด้วยเถิด

พระองค์ตรัสว่า แท้จริงแผ่นดินนั้น เป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขา สี่สิบปี ซึ่งพวกเขาจะระเหเร่ร่อนไปในผืนแผ่นดิน ดังนั้นเจ้าจงอย่าเสียใจให้แก่ประชาชาติผู้ละเมิดเหล่านั้นเลย

— ซูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮ์ อายะฮ์ 20-26[3]

ซึ่ยงแสดงให้เห็นว่า มีเพียงท่าน และนบียูชะอ์ (โยชูวา) ที่เชื่อฟังนบีมูซา (โมเสส) และพร้อมตายในสงครามศาสนาระหว่างอิสราเอล และคานาอัน

อ้างอิงแก้ไข