คาร์ล-คริสทิอัน แฟร์แนร์

คาร์ล-คริสทิอัน แฟร์แนร์ (อังกฤษ: Carl-Christian Ferner) เกิดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2515 เป็นพระโอรสคนสุดท้องใน เจ้าหญิงอัสตริดแห่งนอร์เวย์ และ โยฮัน แฟร์แนร์ เป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์ พระราชภาคิไนยใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ทรงอยู่ในลำดับที่ 83 ในการสืบราชสันตติวงศ์สหราชอาณาจักร ด้านชีวิตส่วนตัว เขาสมรสกับ แอนน์-สตรีนา สลัตตัม คาร์สเลน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 มีธิดา 1 คน คือ

  1. เฟย์ แฟร์แนร์ อยู่ในลำดับที่ 84 ในการสืบราชสันตติวงศ์สหราชอาณาจักร
คาร์ล-คริสทิอัน แฟร์แนร์
เกิด22 ตุลาคม พ.ศ. 2515 (51 ปี)
ออสโล ประเทศนอร์เวย์
สัญชาตินอร์เวย์
มีชื่อเสียงจากพระราชนัดดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 แห่งนอร์เวย์
พระราชภาคิไนยใน สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์
คู่สมรสแอนน์-สตรีนา สลัตตัม คาร์สเลน
บุตรเฟย์ แฟร์แนร์
บิดามารดาโยฮัน แฟร์แนร์
เจ้าหญิงอัสตริดแห่งนอร์เวย์