คาบสมุทรชุกชี (Chukchi Peninsula และอาจเรียกว่า คาบสมุทรชูคอตคา (Chukotka Peninsula), คาบสมุทรชุุก (Chuuk Peninsula) หรือ คาบสมุทรชูคอตสกี (Chukotski Peninsula); รัสเซีย: Чуко́тский полуо́стров, Chukotskiy poluostrov, รัสเซีย: Чуко́тка, Chukotka) เป็นคาบสมุทรทางตะวันออกสุดของเอเชีย ที่พิกัด 66° เหนือ 172° ตะวันตก จุดตะวันออกสุดคือแหลมเดจเนฟ ใกล้หมู่บ้านอูเอเลน มีเทือกเขาชูคอตคาตั้งอยู่ตอนกลางและตะวันตกของคาบสมุทร และมีทะเลชุกชีอยู่ทางทิศเหนือ มีทะเลเบริงอยู่ทางทิศใต้ และช่องแคบเบริงอยู่ทางทิศตะวันออก คาบสมุทรชุกชีเป็นส่วนหนึ่งของเขตปกครองตนเองชูคอตคา ประเทศรัสเซีย[1]

แผนที่แสดงคาบสมุทรชุกชีของรัสเซีย (ซ้าย) อยู่ตรงข้ามกับคาบสมุทรซูเอิร์ด ของอเมริกา

อ้างอิง แก้

  1. "Chukchi Peninsula". Encyclopedia.com. Accessed September 2010.