คองโกของฝรั่งเศส

เฟรนช์คองโก (ฝรั่งเศส: Congo français) หรือ คองโกกลาง (ฝรั่งเศส: Moyen-Congo) เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ในปัจจุบันคือสาธารณรัฐคองโกและบางส่วนของกาบอง และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในปี 1910 ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของแอฟริกาศูนย์สูตรของฝรั่งเศส

คองโกของฝรั่งเศส

Congo français  (ฝรั่งเศส)
1882–1960
ธงชาติเฟรนช์คองโก
ที่ตั้งของเฟรนช์คองโก
สถานะอาณานิคม
เมืองหลวงบราซาวีล
ภาษาทั่วไปฝรั่งเศส (ภาษาราชการ)
ศาสนา
คริสต์, บวีตี, อิสลาม, ความเชื่อดั้งเดิม
ประวัติศาสตร์ 
• ก่อตั้ง
1882[1]
• เปลี่ยนชื่อเป็น คองโกกลาง
1903
1910
สกุลเงินฟรังก์
ก่อนหน้า
ถัดไป
อาณาจักรกองโก
อาณาจักรลอนโก
อาณาจักรโอรูงกู
แอฟริกาศูนย์สูตรของฝรั่งเศส
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐคองโก

สาธารณรัฐคองโกถือเป็นรัฐที่สืบทอดต่อจากเฟรนช์คองโก มีพรมแดนที่แทบจะเหมือนกัน และได้รับมรดกสิทธิในอธิปไตยและเอกราชจากฝรั่งเศสหลังการสิ้นสุดสหพันธ์แอฟริกาศูนย์สูตรของฝรั่งเศสในช่วงปลายทศวรรษ 1950

อ้างอิง

แก้
  1. Histoire militaire des colonies, pays de protectorat et pays sous mandat. 7. "Histoire militaire de l'Afrique Équatoriale française". 1931. Accessed 9 October 2011. (ในภาษาฝรั่งเศส)