คองคอร์เดีย (เทพปกรณัม)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เทพีคองคอร์เดีย (ละติน: Concordia, "harmony", อังกฤษ: Concordia) ในศาสนาของโรมันโบราณคองคอร์เดียเป็นเทพีแห่งความสมานฉันท์ ความเข้าใจ และความปรองดองกันในชีวิตคู่ ในตำนานเทพเจ้ากรีกที่เทียบเท่ากับเทพีฮาร์โมเนีย[1]

Concordia

อ้างอิงแก้ไข

  1. ""Mythics of Harmonia"". สืบค้นเมื่อ 2007-12-20.