คว็อน รัม (เกาหลี권람, Gwon Ram; 1959 - 6 กุมภาพันธ์ 2008) เป็นขุนนาง นักเขียน นักประวัติศาสตร์ และนักชาตินิยม ซึ่งรับราชการเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายซึ่งเทียบเท่ากับรองมหาเสนาบดีระหว่างรัชสมัยพระเจ้าเซโจ นามปากกาคือ โซฮันดัง (소한당, Sohandang)

คว็อน รัม
รองมหาเสนาบดี
เกิดพ.ศ. 1959
ถึงแก่กรรม6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2008
อาชีพขุนนาง
นักเขียน
นักประวัติศาสตร์
นักชาตินิยม
ตำแหน่งรองมหาเสนาบดี

พ่อตาของขุนพลนัมอี (남이, Nam I) และชินซูกึน (신수근, Sin Sugeun)