ความส่องสว่าง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ความส่องสว่าง อาจหมายถึง

นอกจากนี้ยังอาจสับสนกับ

ดูเพิ่ม

แก้