ความส่องสว่าง อาจหมายถึง

นอกจากนี้ยังอาจสับสนกับ

ดูเพิ่ม แก้