ความส่องสว่าง

ความส่องสว่าง อาจหมายถึง

นอกจากนี้ยังอาจสับสนกับ

ดูเพิ่มแก้ไข