ความส่องสว่าง (ดาราศาสตร์)

ความส่องสว่าง (อังกฤษ: Magnitude) คือค่าแสดงอันดับความสว่างของดาวในทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดค่าแบบลอกการิทึม โดยตรวจวัดได้จากความยาวคลื่นเฉพาะ โดยมากมักตรวจวัดในความยาวคลื่นที่ตามองเห็นหรือคลื่นใกล้อินฟราเรด

การระบุค่าความส่องสว่างทำได้สองวิธีคือ