คลาสสิก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก คลาสสิค)

คลาสสิก (classic) อาจหมายถึง