คลองบางใหญ่ (จังหวัดภูเก็ต)

คลองในจังหวัดภูเก็ต

คลองบางใหญ่ เป็นคลองสำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีต้นกำเนิดจากอำเภอกะทู้ ไหลสู่ที่ราบบริเวณอำเภอเมืองภูเก็ต ผ่านพื้นที่ชุมชนสำคัญ ได้แก่ ชุมชนวิชิตและชุมชนรัษฎา และไหลลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวภูเก็ต คลองมีความยาวกว่า 20 กิโลเมตร[1]

มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนตั้งแต่อดีตที่ภูเก็ต เป็นพื้นที่ค้าขายทางทะเล เป็นเมืองท่าของการเดินเรือที่มีชื่อเรียกว่า "จังซีลอน" หลังการทำเหมืองแร่ประสบความสำเร็จทำให้เริ่มมีชาวจีนอพยพพากันมาอยู่ซึ่งเข้ามามีบทบาทกับคนภูเก็ตอย่างมาก ปัจจุบันพื้นที่ริมคลองเป็นในรูปแบบเศรษฐกิจทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต[2] อาคารบ้านเรือนในย่านเมืองเก่ามีลักษณะสถาปัตยกรรมจีน-โปรตุเกส[3]

เมืองภูเก็ตประสบกับปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากคลองบางใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการใช้ประโยชน์คลองในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่งเกิดจากปัจจัยของการบุกรุกพื้นที่บริเวณริมคลอง การบุกรุกทำลายป่าไม้ ทำลายหน้าดิน ปรับพื้นที่ก่อสร้างแนวเชิงเขา เนื่องมาจากการพัฒนาโครงการบริเวณพื้นที่เนินเขา เมื่อเกิดฝนตกติดต่อกัน ทำให้น้ำไหลหลากพื้นที่ดูดซับน้ำลดลง นำระบายไม่ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน พื้นที่ริมคลองตื้นเขิน ทำให้คลองคับแคบลง และสูญเสียการระบายน้ำ เป็นสาเหตุการน้ำท่วมขัง[4]

อ้างอิง แก้

  1. "แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครภูเก็ต" (PDF).
  2. "วาดฝันปรับโฉม "คลองบางใหญ่" เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ภูเก็ต ผุดถนนคนเดิน-ตลาดน้ำ เชื่อมโยงย่านเมืองเก่า". ผู้จัดการออนไลน์.
  3. "อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน". ภูเก็ตออนไลน์.
  4. "โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (PDF). สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย.