คริสต์มาส (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คริสต์มาส (อังกฤษ: Christmas) อาจหมายถึง

พืชและสัตว์
บุคคล