คริสตจักรอีแวนเจลิคัลในเยอรมนี

คริสตจักรอีแวนเจลิกในเยอรมนี (เยอรมัน: Evangelische Kirche in Deutschland อักษรย่อ EKD) เป็นสหพันธ์ที่ประกอบด้วยคริสตจักรลูเทอร์รัน คริสตจักรฟื้นฟู และคริสตจักรยูไนเต็ดโปรเตสแตนต์ส่วนภูมิภาค 23 คริสตจักร

Margot Käßmann

สมาชิกของ EKD นั้นเป็นอิสระในทางความเชื่อและการจัดองค์กร คริสตจักรสมาชิกส่วนใหญ่นำโดยบิชอป

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข