คณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการปลดปล่อยเยอรมนี

คณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการปลดปล่อยเยอรมนี (เยอรมัน: Nationalkomitee Freies Deutschland, NKFD) เป็นองค์การต่อต้านนาซีที่ก่อตั้งโดยเจ้าหน้าที่และทหารเชลยศึกรวมทั้งผู้ลี้ภัยที่ฝักใฝ่ในคอมมิวนิสต์ชาวเยอรมัน องค์การนี้ก่อตั้งขึ้นในสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

สมาชิก NKFD เมื่อปี ค.ศ. 1943 เรียงจากซ้ายไปขวา: พันเอก van Hooven, ร้อยโท Heinrich Graf von Einsiedel, พันตรี Karl Hetz, พลเอก Walther von Seydlitz-Kurzbach, พลทหาร Zippel, Erich Weinert, พันเอก Steidle, พลเอก Lattmann [1]

หน้าที่ของคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการปลดปล่อยเยอรมนีคือการปลดปล่อยนาซีเยอรมนีเป็นคอมมิวนิสต์โดยได้กำลังจากเชลยศึกทหารในแนวรบด้านตะวันออกโดยมีหนังสือพิมพ์ Freies Deutschland เป็นสื่อกลาง

หลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงสมาชิกของคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการปลดปล่อยเยอรมนีได้เข้าไปทำงานให้กับรัฐบาลเยอรมนีตะวันออกและกองทัพประชาชนแห่งชาติ

อ้างอิงแก้ไข

  1. รายชื่ออ้างจาก Leonid Reschin: General von Seydlitz in sowj. Haft 1943–1955, p. 57, ISBN 3-8289-0389-4

หนังสือเพิ่มเติมแก้ไข

  • Lev Kopelev, To Be Preserved Forever ("Хранить вечно"), 1976