ข้อความคาดการณ์ของก็อลท์บัค

ในคณิตศาสตร์ ข้อความคาดการณ์ของก็อลท์บัค (อังกฤษ: Goldbach's conjecture) เป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้ที่เก่าแก่ที่สุดในทฤษฎีจำนวนและในคณิตศาสตร์ ซึ่งกล่าวว่า ทุกจำนวนคู่ที่มากกว่า สามารถเขียนอยู่ในรูปผลบวกของจำนวนเฉพาะสองจำนวนได้ และจำนวนคี่ที่มากกว่า เขียนในรูปการบวกกันของจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนคี่สามจำนวนได้ ตัวอย่างเช่น

 

 

ฯลฯ

อ้างอิง แก้

  • Montgomery, H. L. & Vaughan, R. C. (1975), "The exceptional set in Goldbach's problem. Collection of articles in memory of Jurii Vladimirovich Linnik", Acta arithmetica, vol. 27, pp. 353–370
  • Kraeft, Uwe (2010), Goldbach's Conjecture and Structures of Primes in Number Theory, Shaker Verlag, Aachen, ISBN 978-3-8322-9166-2