ขุน (หมากรุก)

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ขุน เป็นตัวหมากรุกที่ใช้ในหมากรุกไทยและหมากรุกสากล (ในหมากรุกสากล เรียกว่า king หรือ คิง) ขุนสามารถเดินได้ไปยังช่องที่อยู่ติดกับช่องที่ตั้งอยู่รอบตัว 8 ช่องแต่เดินไปที่ตากินของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้

ขุนของหมากรุกสากลในรูปแบบสทอนตันมาตรฐาน
Chess kdt45.svg
Chess klt45.svg
abcdefgh
8
Chessboard480.svg
d5 white circle
e5 white circle
f5 white circle
d4 white circle
e4 white king
f4 white circle
d3 white circle
e3 white circle
f3 white circle
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
ตำแหน่งที่ขุนสามารถเดินได้

ดูเพิ่มแก้ไข