ขั้นตอนวิธีของนีเดอมาน–วานซ์

ขั้นตอนวิธีของนีเดอมาน–วานซ์ เป็นการทำ global alignment บนลำดับสองลำดับ global alignment คือการหาลำดับที่ดีที่สุดในการจัดเรียงให้ลำดับ A และ B ตรงกันในทุกตำแหน่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีการใช้กันทั่วไปใน ชีวสารสนเทศศาสตร์ เพื่อเรียงลำดับของ โปรตีน หรือ นิวคลีโอไทด์ ขั้นตอนวิธีนี้ถูกตีพิมพ์ในปี 1970 โดย Saul B. Needleman และ Christian D. Wunsch.[1]

ขั้นตอนวิธีของนีเดอมาน–วานซ์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคนิค กำหนดการพลวัต และเป็นการใช้กำหนดการพลวัตครั้งแรกในการเปรียบเทียบลำดับชีวภาพ


ในประเทศไทยก็มีการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีนี้ด้วยเช่นกัน โดยจะเห็นได้จากโครงงานวิจัย ทั้งจากมหาลัย และจากเอกชนมากมาย ยกตัวอย่างเช่น โครงงานการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยรหัสผ่านและข้อมูลรูปแบบการพิมพ์ โครงงานนี้เป็นการตรวจสอบผู้ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยระบบการวิเคราะห์จังหวะการพิมพ์ (Keystroke Verification) สำหรับใช้เสริมความปลอดภัยให้กับระบบตรวจสอบรหัสผ่าน จากวิธีการเปรียบเทียบ ระดับกรด-เบส DNA ด้วยวิธี Needleman-Wunsch Algorithm และบบSmith-Waterman Algorithm [1] เก็บถาวร 2012-05-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ประวัติ

แก้

ในครั้งแรกที่นำเสนอขั้นตอนวิธีนี้ นีเดอมาน–วานซ์ได้อธิบายขั้นตอนวิธีของพวกเขา โดยคิดเฉพาะกรณีที่ลำดับนั้น ตรงกัน และ ไม่ตรงกัน แต่ไม่ได้อธิบายถึง กรณีที่มี ช่องว่าง ไว้ด้วย (ไม่ได้คิดถึง gap penalty) (d=0). การตีพิมพ์ครั้งแรก [1] จากปี 1970 ได้นำเสนอ รูปแบบการเรียกซ้ำไว้ดังนี้  . จะสามารถเขียนโปรแกรมเชิงพลวัตออกมาได้ O (n3)

ภายหลังมีการพัฒนาขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมกำหนดการพลวัตที่ดีกว่าสามารถทำงานอยู่ในช่วงเวลากำลังสองในปัญหาเดียวกัน (ไม่มี gap penalty) ได้ถูกนำเสนอใน [2] ปี ค.ศ. 1972 โดย David Sankoff และยังมีขั้นตอนวิธีที่ถูกคิดขึ้นโดย T. K. Vintsyuk ก็สามารถทำงานในช่วงเวลากำลังสองได้เช่นกัน [3] ในปี ค.ศ. 1968 ในการบรรยายเรื่อง processing ("time warping") และโดย Robert A. Wagner and Michael J. Fischer[4] ในปี ค.ศ. 1974

นีเดอมาน และ วานซ์กำหนดปัญหาของพวกเขาในกรณีที่ลำดับทั้งสอง เหมือนกันมากที่สุด ยังมีความเป็นไปได้ที่จะลดขนาด edit distance ระหว่างสองลำดับ ถูกนำเสนอโดย Vladimir Levenshtein ต่อมา Peter H. Sellers ได้แสดงให้เห็นถึง [5] ในปี ค.ศ. 1974 ว่าการแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธีทั้งสองนั้นต่างมีผลเท่ากัน

นิยามสมัยปัจจุบัน "นีเดอมาน–วานซ์" หมายถึง ขั้นตอนวิธี global alignment ที่ใช้เวลาการทำงานเป็นกำลังสอง

ขั้นตอนวิธี

แก้

การให้คะแนนการเรียงตัวอักษรจะอยู่ในรูปแบบ เมตริกซ์สมมาตร โดย   จะเป็นคะแนนความเหมือนกันของ a และ b และ d เป็น linear gap penalty.

ยกตัวอย่างเช่นเมตริกซ์สมมาตรด้านล่าง


จะมีการเรียงตัวเป็น

ATCG

-TCG

ในการหาการเรียงตัวที่มีคะแนนสูงสุด ทำได้โดยกำหนด F เป็น อาเรย์ (หรือ เมตริกซ์) โดยมี แถว i และสดมภ์ j เป็น   จะมีหนึ่งสดมภ์สำหรับแต่ละอักขระใน A และหนึ่งแถวสำหรับแต่ละอักขระใน B ดังนั้นหากเราต้องการทำ sequence alignment ที่มีขนาด n และ m จำเป็นต้องใช้เมโมรี่ที่มีขนาด  . เราสามารถหาการเรียงที่ดีที่สุดได้โดยใช้ (Hirschberg's algorithm จะใช้เวลาเป็น  )

การทำงานของขั้นตอนวิธีนี้คือจะให้   เป็นคะแนนสูงที่สุดของอักขระ   แรกในลำดับ A และ   แรกในลำดับ B และใช้ principle of optimality ดังนี้ Basis:     Recursion, based on the principle of optimality:  

รหัสเทียมของขั้นตอนวิธีในการหา เมตริกซ์ F มีดังนี้

 for i=0 to length (A)
  F (i,0) ← d*i
 for j=0 to length (B)
  F (0,j) ← d*j
 for i=1 to length (A)
  for j = 1 to length (B)
  {
   Match ← F (i-1,j-1) + S (Ai, Bj)
   Delete ← F (i-1, j) + d
   Insert ← F (i, j-1) + d
   F (i,j) ← max (Match, Insert, Delete)
  }

เมื่อเราหาเมตริกซ์ F ได้แล้ว   จะเป็นคะแนนสูงที่สุดของการเรียงที่เป็นไปได้ ในการเติมเมตริกซ์ F นี้ ทำได้โดยเริ่มจากการเติมช่องล่างขวา และทำการเปรียบเทียบระหว่าง 3 กรณีที่เป็นไปได้หาว่ากรณีไหนได้คะแนนสูงสุด (กรณีเท่ากัน, แทรก, ลบ) ถ้า เท่ากัน นั่นคือ   และ   นั้นตรงกัน, ถ้า ลบหมายความว่า   นั้นตรงกับช่องว่าง, และถ้า แทรก หมายความว่า  นั้นตรงกับช่องว่าง (การเติมเมตริกซ์ F โดยทั่วไปนั้น อาจมีช่องที่มีคะแนนเท่ากันได้หลายช่อง นั่นคือมีทางเลือกที่ดีที่สุดได้หลายทาง)

 AlignmentA ← ""
 AlignmentB ← ""
 i ← length (A)
 j ← length (B)
 while (i > 0 and j > 0)
 {
  Score ← F (i,j)
  ScoreDiag ← F (i - 1, j - 1)
  ScoreUp ← F (i, j - 1)
  ScoreLeft ← F (i - 1, j)
  if (Score == ScoreDiag + S (Ai, Bj))
  {
   AlignmentA ← Ai + AlignmentA
   AlignmentB ← Bj + AlignmentB
   i ← i - 1
   j ← j - 1
  }
  else if (Score == ScoreLeft + d)
  {
   AlignmentA ← Ai + AlignmentA
   AlignmentB ← "-" + AlignmentB
   i ← i - 1
  }
  otherwise (Score == ScoreUp + d)
  {
   AlignmentA ← "-" + AlignmentA
   AlignmentB ← Bj + AlignmentB
   j ← j - 1
  }
 }
 while (i > 0)
 {
  AlignmentA ← Ai + AlignmentA
  AlignmentB ← "-" + AlignmentB
  i ← i - 1
 }
 while (j > 0)
 {
  AlignmentA ← "-" + AlignmentA
  AlignmentB ← Bj + AlignmentB
  j ← j - 1
 }


อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 Needleman, Saul B.; and Wunsch, Christian D. (1970). "A general method applicable to the search for similarities in the amino acid sequence of two proteins". Journal of Molecular Biology. 48 (3): 443–53. doi:10.1016/0022-2836(70)90057-4. PMID 5420325.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 2. Sankoff, D. (1972). "Matching sequences under deletion/insertion constraints". Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 69 (1): 4–6. doi:10.1073/pnas.69.1.4. PMC 427531. PMID 4500555.
 3. Vintsyuk, T. K. (1968). "Speech discrimination by dynamic programming". Kibernetika. 4: 81–88.
 4. Wagner, R. A. and Fischer, M. J. (1974). "The string-to-string correction problem". Journal of the ACM. 21 (1): 168–173. doi:10.1145/321796.321811.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์)
 5. Sellers, P. H. (1974). "On the theory and computation of evolutionary distances". SIAM Journal on Applied Mathematics. 26 (4): 787–793. doi:10.1137/0126070.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้


งานวิจัยที่ประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

แก้


ดูเพิ่ม

แก้

ศึกษาเพิ่มเติม

แก้