ก้านกล้วย (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ก้านกล้วย อาจหมายถึง