ก็อทโลพ เฟรเกอ

นักตรรกศาสตร์ นักปรัชญา และนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน

ฟรีดริช ลูทวิช ก็อทโลพ เฟรเกอ (เยอรมัน: Friedrich Ludwig Gottlob Frege; 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1848 – 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1925) เป็นนักปรัชญา นักตรรกศาสตร์ และนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน

ก็อทโลพ เฟรเกอ
เกิด8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1848
วิสมาร์, เมคเลินบวร์ค-ชเวรีน, สมาพันธรัฐเยอรมัน
เสียชีวิต26 กรกฎาคม ค.ศ. 1925(1925-07-26) (76 ปี)
บาทไคลเนิน, เมคเลินบวร์ค-ชเวรีน, สาธารณรัฐไวมาร์
ยุคปรัชญาคริสต์ศตวรรษที่ 19
ปรัชญาคริสต์ศตวรรษที่ 20
แนวทางปรัชญาตะวันตก