เกออร์เก เกออร์กีอู-เดฌ

เกออร์เก เกออร์กีอู-เดฌ (โรมาเนีย: Gheorghe Gheorghiu-Dej; 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1901 - 19 มีนาคม ค.ศ. 1965) เป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โรมาเนีย ระหว่าง ค.ศ. 1944 - 1955 ต่อมาได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ระหว่าง ค.ศ. 1952 - 1955 และ ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 จนเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1965

เกออร์เก เกออร์กีอู-เดฌ
เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โรมาเนีย
ดำรงตำแหน่ง
1944 – 1954
1955 - March 19, 1965
ก่อนหน้า Ștefan Foriș (1944)
Gheorghe Apostol (1955)
ถัดไป Gheorghe Apostol (1954)
นิโคไล เชาเชสกู (1965)
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม ค.ศ. 1961 – 19 มีนาคม ค.ศ. 1965
ก่อนหน้า Ion Gheorghe Maurer
ถัดไป Chivu Stoica
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย
ดำรงตำแหน่ง
2 มิถุนายน 1952 – 2 ตุลาคม 1955
ก่อนหน้า Petru Groza
ถัดไป Chivu Stoica
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด November 8, 1901
Bârlad, ราชอาณาจักรโรมาเนีย
เสียชีวิต 19 มีนาคม ค.ศ. 1965 (63 ปี)
Bucharest, สาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย
เชื้อชาติ Romanian
พรรค พรรคคอมมิวนิสต์โรมาเนีย
คู่สมรส Maria Alexe
ศาสนา None (Atheist)

เชิงอรรถแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ข้อมูลปฐมภูมิแก้ไข

 • Chicago Tribune, July 4, 1964; pg. 11; Tito Socialism Wins Support in Balkans; Donald Starr.
 • The Times, Saturday, August 29, 1953; pg. 7; Issue 52713; col F. "Communism In Rumania Arrests And Collectives In A Satellite State From Our Special Correspondent".
 • The Times, Saturday, May 11, 1963; pg. 7; Issue 55698; col C. "Comecon Meets In Warsaw Preparing For Party Secretaries' Talks".
 • The Times, Tuesday, Nov 26, 1963; pg. 9; Issue 55868; col D. "Rumania Leader At Yugoslavia Steel Centre Power Project On Danube".
 • The Times, Monday, Apr 13, 1964; pg. 10; Issue 55984; col A. "Mr. Khrushchev's Allies To Meet This Week Rumania Still Stands Aloof From China Dispute From Our Special Correspondent".
 • The Times, Monday, Jun 08, 1964; pg. 10; Issue 56032; col F. "Signs Of Coming Russian Clash With Rumania Background To President Tito's Leningrad Visit Today From Our Own Correspondent".
 • The Times, Friday, Dec 11, 1964; pg. 13; Issue 56192; col F. "Rumanian Drive For Independence".
 • The Times, Friday, Jan 22, 1965; pg. 9; Issue 56226; col A. "Warsaw Pact Warning On M.L.F. Counter-Measures Threatened".
 • The Times, Thursday, Mar 25, 1965; pg. 10; Issue 56279; col E. "Rumania Affirms Independence".

ข้อมูลทุติยภูมิแก้ไข

 • Johanna Granville,"Dej-a-Vu: Early Roots of Romania's Independence," เก็บถาวร 2009-09-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนEast European Quarterly, vol. XLII, no. 4 (Winter 2008), pp. 365–404.
 • Bruce J. Courtney and Joseph F. Harrington, Tweaking the Nose of the Russians: Fifty Years of American-Romanian Relations, 1940-1990 (East European Monographs, 1991).
 • Tom Gallagher, Theft of a Nation: Romania Since Communism (Hurst & Company, 2005).
 • Mary Ellen Fischer, Nicolae Ceauşescu and the Romanian Political Leadership: Nationalization and Personalization of Power (Skidmore College, 1983).
 • Paul D. Quinlan, The United States and Romania: American-Romanian Relations in the Twentieth Century (ARA Publications, 1988).
 • Vladimir Tismăneanu, Fantoma lui Gheorghiu-Dej, Editura Univers, 1995.