กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า "มะขามหวานเกมส์"

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26
เมืองเจ้าภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
ทีมเข้าร่วม76 จังหวัด
นักกีฬาเข้าร่วม9,150 คน
กีฬา31 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด19 มีนาคม 2553 (2553-03-19)
พิธีปิด30 มีนาคม 2553 (2553-03-30)
ประธานพิธีเปิดชุมพล ศิลปอาชา
ผู้จุดคบเพลิงเขาทราย แกแล็คซี่ และเขาค้อ แกแล็คซี่
สนามกีฬาหลักสนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 10 อันดับแรก / เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 26 มะขามหวานเกมส์ / เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2553)

อันดับ จังหวัด       รวม
1   กรุงเทพมหานคร 94 75 66 225 เจ้าเหรียญทองตลอดกาลเป็นครั้งที่ 25 และ 22 ครั้งติดต่อกัน
2   ชลบุรี 33 42 35 110
3   นครราชสีมา 31 18 32 81
4   เชียงใหม่ 29 41 40 110
5   อุบลราชธานี 24 21 24 69
6   ศรีสะเกษ 22 15 21 58
7   สุพรรณบุรี 21 12 19 52
8   นนทบุรี 17 16 26 59
9   สุราษฎร์ธานี 17 15 19 51
10   นครศรีธรรมราช 12 23 21 56
33   อุตรดิตถ์ 3 - 3 6 เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 27 อุตรดิตถ์เกมส์
42   เพชรบูรณ์ 1 10 9 20 เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 26 มะขามหวานเกมส์