กีฬายูโดในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 – รอบคัดเลือก

การแข่งขันกีฬายูโดในโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 รอบคัดเลือก เป็นการแข่งขันยูโดเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2020กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเลื่อนการแข่งขันไปในปี ค.ศ. 2021 เนื่องจากการการระบาดของโคโรนาไวรัส โดยมีโค้วต้าทั้งหมด 386 คน แต่ละประเทศสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้สูงสุด 14 คน (1 คนต่อรายการ) ประเทศเจ้าภาพญี่ปุ่นได้สำรองโควต้าทั้งหมด 14 รายการ ในขณะที่โควต้า 20 ประเทศผ่านการเชิญคณะกรรมการไตรภาคี

สรุปการคัดเลือก แก้

NOC ชาย หญิง รวม
60 kg 66 kg 73 kg 81 kg 90 kg 100 kg +100 kg 48 kg 52 kg 57 kg 63 kg 70 kg 78 kg +78 kg
  ญี่ปุ่น X X X X X X X X X X X X X X 14
รวม: 1 NOCs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

ชาย แก้

Extra-lightweight (60 ก.ก.) แก้

การคัดเลือก โควต้า ประเทศ นักกีฬา
เจ้าภาพ 1   ญี่ปุ่น Naohisa Takato
IJF World Ranking List
(as of May 25, 2020)
18
Additional places (Europe) TBD
Additional places (Africa) TBD
Additional places (America) TBD
Additional places (Asia) TBD
Additional places (Oceania) TBD
Invitational TBD
รวม 19+

Half-lightweight (66 ก.ก.) แก้

การคัดเลือก โควต้า ประเทศ นักกีฬา
เจ้าภาพ 1   ญี่ปุ่น
IJF World Ranking List
(as of May 25, 2020)
18
Additional places (Europe) TBD
Additional places (Africa) TBD
Additional places (America) TBD
Additional places (Asia) TBD
Additional places (Oceania) TBD
Invitational TBD
รวม 19+

Lightweight (73 ก.ก.) แก้

การคัดเลือก โควต้า ประเทศ นักกีฬา
เจ้าภาพ 1   ญี่ปุ่น Shohei Ono
IJF World Ranking List
(as of May 25, 2020)
18
Additional places (Europe) TBD
Additional places (Africa) TBD
Additional places (America) TBD
Additional places (Asia) TBD
Additional places (Oceania) TBD
Invitational TBD
รวม 19+

Half-middleweight (81 ก.ก.) แก้

การคัดเลือก โควต้า ประเทศ นักกีฬา
เจ้าภาพ 1   ญี่ปุ่น Takanori Nagase
IJF World Ranking List
(as of May 25, 2020)
18
Additional places (Europe) TBD
Additional places (Africa) TBD
Additional places (America) TBD
Additional places (Asia) TBD
Additional places (Oceania) TBD
Invitational TBD
รวม 19+

Middleweight (90 ก.ก.) แก้

การคัดเลือก โควต้า ประเทศ นักกีฬา
เจ้าภาพ 1   ญี่ปุ่น Shoichiro Mukai
IJF World Ranking List
(as of May 25, 2020)
18
Additional places (Europe) TBD
Additional places (Africa) TBD
Additional places (America) TBD
Additional places (Asia) TBD
Additional places (Oceania) TBD
Invitational TBD
รวม 19+

Half-heavyweight (100 ก.ก.) แก้

การคัดเลือก โควต้า ประเทศ นักกีฬา
เจ้าภาพ 1   ญี่ปุ่น Aaron Wolf
IJF World Ranking List
(as of May 25, 2020)
18
Additional places (Europe) TBD
Additional places (Africa) TBD
Additional places (America) TBD
Additional places (Asia) TBD
Additional places (Oceania) TBD
Invitational TBD
รวม 19+

Heavyweight (+100 ก.ก.) แก้

การคัดเลือก โควต้า ประเทศ นักกีฬา
เจ้าภาพ 1   ญี่ปุ่น Hisayoshi Harasawa
IJF World Ranking List
(as of May 25, 2020)
18
Additional places (Europe) TBD
Additional places (Africa) TBD
Additional places (America) TBD
Additional places (Asia) TBD
Additional places (Oceania) TBD
Invitational TBD
รวม 19+

อ้างอิง แก้