กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2005

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 2005 (อังกฤษ: 2005 Winter Universiade) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 22 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่เมืองอินส์บรุค ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 12 มกราคม ถึง 22 มกราคม พ.ศ. 2548

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 22
พิธีเปิด12 มกราคม พ.ศ. 2548
พิธีปิด22 มกราคม พ.ศ. 2548

สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแก้ไข

คำขวัญแก้ไข

สัตว์นำโชคแก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

การวิ่งคบเพลิงแก้ไข

สนามแข่งขันแก้ไข

ชนิดกีฬาที่แข่งขันแก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

ตารางสรุปเหรียญการแข่งขัน 10 อันดับแรก

อ้างอิงแก้ไข