กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 1968

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 1968 (อังกฤษ: 1968 Winter Universiade) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 5 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่เมืองอินส์บรุค ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2511

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 5
เมืองเจ้าภาพอินส์บรุค ออสเตรีย
พิธีเปิด21 มกราคม พ.ศ. 2511
พิธีปิด28 มกราคม พ.ศ. 2511

สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแก้ไข

คำขวัญแก้ไข

สัตว์นำโชคแก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

การวิ่งคบเพลิงแก้ไข

สนามแข่งขันแก้ไข

ชนิดกีฬาที่แข่งขันแก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

ตารางสรุปเหรียญการแข่งขัน 10 อันดับแรก

อ้างอิงแก้ไข