กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 1968

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว 1968 (อังกฤษ: 1968 Winter Universiade) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาวครั้งที่ 5 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่เมืองอินส์บรุค ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 28 มกราคม พ.ศ. 2511

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูหนาว ครั้งที่ 5
เจ้าภาพอินส์บรุค ออสเตรีย
พิธีเปิด21 มกราคม พ.ศ. 2511
พิธีปิด28 มกราคม พ.ศ. 2511

สัญลักษณ์ แก้

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แก้

คำขวัญ แก้

สัตว์นำโชค แก้

เพลงประจำการแข่งขัน แก้

การวิ่งคบเพลิง แก้

สนามแข่งขัน แก้

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน แก้

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขัน แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

ตารางสรุปเหรียญการแข่งขัน 10 อันดับแรก

อ้างอิง แก้