กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 1999

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 1999 (อังกฤษ: 1999 Summer Universiade) หรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 20 เป็นการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีการแข่งขันกีฬาหลายชนิด จัดขึ้นที่Palma de Mallorca สเปน ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

กีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 20
พิธีเปิด3 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
พิธีปิด13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแก้ไข

คำขวัญแก้ไข

สัตว์นำโชคแก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

การวิ่งคบเพลิงแก้ไข

สนามแข่งขันแก้ไข

ชนิดกีฬาที่แข่งขันแก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

ตารางสรุปเหรียญการแข่งขัน 10 อันดับแรก
อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   สหรัฐ 28 17 15 60
2   รัสเซีย 14 19 11 44
3   คิวบา 12 4 13 29
4   ญี่ปุ่น 11 13 17 41
5   จีน 9 5 11 25
6   โรมาเนีย 9 4 3 16
7   สเปน 7 7 13 27
8   ยูเครน 7 7 8 22
9   ฝรั่งเศส 7 3 8 18
10   อิตาลี 6 11 8 25

อ้างอิงแก้ไข