กีฬาท้าความเร็ว

กีฬาท้าความเร็ว (อังกฤษ: motorsport) เป็นกลุ่มของการแข่งขันที่ใช้ยานพาหนะในการแข่งความเร็ว หรือไม่ใช่การแข่งความเร็ว ซึ่งกีฬาท้าความเร็ว ยังรวมถึงการแข่งจักรยานยนต์โดยเฉพาะและรวมถึงการแข่งที่ไม่ใช้ถนน ตัวอย่างเช่น มอเตอร์ครอส

A modern-day Formula One car in action (Rubens Barrichello in a Honda RA108 at the 2008 Australian Grand Prix)

การแข่งความเร็วแก้ไข

 
Finnish speedway riders in the Speedway Extraliiga competition
 
An F1 powerboat rounding a buoy

กีฬาท้าความเร็วมีความเกี่ยวข้องกับการแข่งความเร็วทาบซึ่งกันและกันโดยรวมถึง

ไม่ใช่การแข่งความเร็วในกีฬาท้าความเร็วแก้ไข

เป็นรูปแบบของกีฬาท้าความเร็วที่ไม่ไช่การแข่งความเร็วรวมถึง การดริฟต์, regularity rally, motorcycle trials, gymkhana, Freestyle Motocross และ tractor pulling

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข