กีฬากระโดดน้ำในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936

การแข่งขันกีฬากระโดดน้ำในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 1936 จัดการแข่งขันที่เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี มีการชิงชัย 4 เหรียญทอง

กระโดดน้ำ
ในโอลิมปิกครั้งที่ 11
วันที่10-15 สิงหาคม พ.ศ. 2479
จำนวนนักกีฬา69  คน จาก 21 ประเทศ
← 1932
1948 →

สรุปเหรียญรางวัล แก้

ประเภทชาย แก้

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
3 metre springboard
รายละเอียด
Richard Degener
  สหรัฐ
Marshall Wayne
  สหรัฐ
Alan Greene
  สหรัฐ
10 metre platform
รายละเอียด
Marshall Wayne
  สหรัฐ
Elbert Root
  สหรัฐ
Hermann Stork
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ประเภทหญิง แก้

รายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
3 metre springboard
รายละเอียด
Marjorie Gestring
  สหรัฐ
Katherine Rawls
  สหรัฐ
Dorothy Poynton-Hill
  สหรัฐ
10 metre platform
รายละเอียด
Dorothy Poynton-Hill
  สหรัฐ
Velma Dunn
  สหรัฐ
Käthe Köhler
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ตารางสรุปเหรียญ แก้

อันดับที่ ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   สหรัฐ 4 4 2 10
2   เยอรมนี 0 0 2 2
รวม 4 4 4 12

อ้างอิง แก้