การ์เดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

การ์เดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซี (อังกฤษ: Guardians of the Galaxy) เป็นทีมซูเปอร์ฮีโรสมมติที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนอเมริกัน ตีพิมพ์โดยมาร์เวลคอมิกส์

สัญลักษณ์ของภาพยนตร์ชุด เริ่มใช้ใน ค.ศ. 2014

ทีมมาร์เวลคอมิกส์

แก้

การ์เดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซี (ทีม 1969)

แก้

การ์เดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซี (ทีม 2008)

แก้

การ์เดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซี (ทีมจากจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล)

แก้

สื่อ

แก้