การโกหก (คำอื่นที่คล้ายกันเช่น การพูดปด โป้ปด มดเท็จ พูดเท็จ กล่าวเท็จ เพ็ดทูล ฯลฯ) หมายถึงการกล่าวเรื่องที่ไม่เป็นความจริงทั้งหมด ให้เข้าใจว่าเป็นความจริงทั้งหมดโดยเจตนา การโกหกในบางสถานการณ์ ซึ่งรวมไปถึงการเบิกความเท็จและการหลอกลวง อาจนำไปสู่การลงโทษตามกฎหมาย

ในนิทานเรื่อง ปิน็อกกีโอ จมูกของปิน็อกกีโอโอจะยาวขึ้นเมื่อเขาพูดโกหก

ดูเพิ่ม แก้