การแตกล่า (อังกฤษ: rout) เป็นการร่นถอยหรือถอนกำลังจากสมรภูมิอย่างโกลาหลและไม่เป็นระเบียบ จนส่งผลให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ชัย หรือเกิดหลังการปราชัย เสียวินัย หรือขวัญตกต่ำ

กองทัพแตกล่ามักสลายเป็น "ทุกคนช่วยตัวเอง" ขณะที่ผู้รอดชีวิตหนีให้ปลอดภัย การแตกล่ามักส่งผลให้กำลังที่ร่นถอยสูญเสียกำลังพลมากกว่าการร่นถอยอย่างเป็นระเบียบ ในหลายโอกาส มีทหารถูกฆ่าในการแตกล่ามากกว่าในการยุทธ์จริงเสียอีก โดยปกติ การแตกล่ามักยุติการยุทธ์หรือให้ขณะที่ผู้ชนะจำเป็นเพื่อชนะการยุทธ์อย่างเด็ดขาด