การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2563

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2563 เป็นการเลือกตั้งผู้นำฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (นายก อบจ.) ครั้งที่ 4 และเป็นครั้งแรกหลังจากการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2563

← พ.ศ. 2555 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ครั้งถัดไป →
ลงทะเบียน1,224,772
ผู้ใช้สิทธิ694,671
(56.72%; ลดลง0.95 pp)
 
No image.svg
No image.svg
No image.svg
ผู้สมัคร วิเชียร ขาวขำ ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ ชวนนท์ ศิริบาล
พรรค เพื่อไทย คณะก้าวหน้า อิสระ
คะแนนเสียง 325,933 185,801 34,333
% 51.77 29.51 5.45

แผนที่แสดงผลการเลือกตั้ง โดยแสดงผลเฉพาะผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละอำเภอ

นายก อบจ. อุดรธานีก่อนการเลือกตั้ง

วิเชียร ขาวขำ
เพื่อไทย

ว่าที่นายก อบจ. อุดรธานี

วิเชียร ขาวขำ
เพื่อไทย

การเลือกตั้งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีผู้สมัครรวมทั้งสิ้น 7 หมายเลข โดยมีการเลือกตั้งนายก อบจ. พร้อมไปกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า วิเชียร ขาวขำ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย เอาชนะผู้สมัครหมายเลขอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงกว่าสามแสนคะแนน เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ผู้สมัครที่ได้อันดับรองลงมาได้แก่ ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ ในนามคณะก้าวหน้า, ชวนนท์ ศิริบาล ไม่สังกัดพรรค, อิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ กลุ่มเพื่ออุดรธานี, ศักดา เกตุแก้ว ไม่สังกัดพรรค, เศษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล ไม่สังกัดพรรค และเจริญ หมู่ขจรพันธ์ พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ตามลำดับ[1][2]

ผู้สมัคร แก้ไข

หมายเลข สังกัด รายนามผู้สมัคร ตำแหน่ง/อาชีพ
1 อิสระ ชวนนท์ ศิริบาล
  • ผู้ช่วยเกษตรจังหวัด
2 คณะก้าวหน้า ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
  • เจ้าพนักงานการเกษตร
3 พรรคเพื่อไทย วิเชียร ขาวขำ
4 กลุ่มเพื่ออุดรธานี อิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์
5 อิสระ ศักดา เกตุแก้ว
  • นักธุรกิจ
6 อิสระ เศษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล
  • นักธุรกิจ
7 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย เจริญ หมู่ขจรพันธ์

ผลการเลือกตั้ง แก้ไข

คะแนนเสียง
วิเชียร ขาวขำ
  
51.77%
ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์
  
29.51%
อื่น ๆ
  
18.72%
ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2563
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย วิเชียร ขาวขำ (3) 325,933 51.77  0.63
คณะก้าวหน้า ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ (2) 185,801 29.51
อิสระ ชวนนท์ ศิริบาล (1) 34,333 5.45
กลุ่มเพื่ออุดรธานี อิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ (4) 32,176 5.11
อิสระ ศักดา เกตุแก้ว (5) 30,114 4.78
อิสระ เศษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล (6) 15,848 2.52
สังคมประชาธิปไตยไทย เจริญ หมู่ขจรพันธ์ (7) 5,414 0.86
ผลรวม 629,619 100.00
บัตรดี 629,619 90.64
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 37,240 5.36
บัตรเสีย 27,812 4.00
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 694,671 56.72
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,224,772 100.00

อ้างอิง แก้ไข

  1. "ส่องสนามเลือกตั้งนายก อบจ.อุดรธานี 'ฐานวัฒน์ คณะก้าวหน้า' ปะทะ 'วิเชียร' เพื่อไทย". dailynews. 2020-12-08.
  2. "จ.อุดรธานี ผลการเลือกตั้งนายกและ ..." thainews.prd.go.th.


ก่อนหน้า การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2563 ถัดไป
การเลือกตั้งนายก อบจ. อุดรธานี
พ.ศ. 2555
  การเลือกตั้งนายก อบจ. อุดรธานี
พ.ศ. 2563

  การเลือกตั้งนายก อบจ. อุดรธานี ครั้งถัดไป