การเลือกตั้งทั่วไปเซ็มบัตสึบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ประจำซิงเกิลที่ 16

การเลือกตั้งทั่วไปเซ็มบัตสึบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ประจำซิงเกิลที่ 16 (อังกฤษ: BNK48 16th Single Senbatsu General Election) เป็นการเลือกตั้งเซ็มบัตสึประจำปีครั้งที่ 4 ของวงบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต เพื่อคัดเลือกสมาชิกจำนวน 16 คน (เซ็มบัตสึ) จากการโหวตของแฟนคลับ มาร่วมขับร้องและแสดงในเพลงหลักของซิงเกิลที่ 16 โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยเพลงหลักประจำซิงเกิลนี้เป็นเพลงต้นฉบับเพลงที่ 3 ของวง ได้รับการสนับสนุนการผลิตจากบริษัท JYP Publishing Entertainment[1] และเซ็มบัตสึที่ได้รับเลือกในซิงเกิลนี้ยังได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วย

การเลือกตั้งทั่วไปเซ็มบัตสึบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ประจำซิงเกิลที่ 16
ชื่อภาษาอังกฤษBNK48 16th Single Senbatsu General Election
วันที่1 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (รับผลโหวต)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ประกาศผล)
ประเภทงานเลือกตั้งเซ็มบัตสึ
เป้าหมายคัดเลือกสมาชิกในซิงเกิลที่ 16
จัดโดยอินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์
ผู้เข้าร่วมสมาชิกบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต
สมาชิกซีจีเอ็มโฟร์ตีเอต
ผลผลการเลือกตั้ง

ลำดับเหตุการณ์ แก้

 • 17 กันยายน พ.ศ. 2566 ทางวงได้ประกาศว่าจะจัดงานเลือกตั้งเซ็มบัตสึครั้งที่ 4 ขึ้น ในงาน “BNK48 4th Album “Gingham Check” 2 shot Event” ที่ยูเนียนฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์[2]
 • 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ทางวงได้เปิดเผยรายชื่อสมาชิกที่ลงสมัครเข้ารับกรรเลือกตั้ง ทั้งหมด 64 คน ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต
 • 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ทางวงได้เผยแพร่โปสเตอร์หาเสียงเลือกตั้ง ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต
 • 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ทางวงได้เผยแพร่วิดีโอหาเสียงเลือกตั้ง ผ่านช่องทางยูทูบของบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต
 • 1 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เปิดรับการลงคะแนนเสียง
 • 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ประกาศผลคะแนนด่วนครั้งที่ 1[3]
 • 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ประกาศผลคะแนนด่วนครั้งที่ 2[4]
 • 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 การประกาศผล ณ. ยูเนียนฮอล์ ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์[5]

สมาชิกที่ลงสมัคร แก้

สมาชิกที่ลงสมัคร มีทั้งหมด 64 คน ดังนี้[6]

บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต แก้

จำนวน 37 คน

 • ทีมบีทรี (BIII) จำนวน 12 คน ได้แก่ วชิราพร พัฒนพานิช, นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์, วิรัลพัชร ธำรงค์พันธวนิช, ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย, ณัฐธันยา ดุลยพล, รชยา ทัพพ์คุณานนต์, ภาริตา ริเริ่มกุล, กวิสรา สิงห์ปลอด, จิดาภา แช่มช้อย, ภูษิตา วัฒนากรแก้ว, วีรยา จาง และณัฏฐธิดา อาสนานิ
 • ทีมเอ็นไฟว์ (NV) จำนวน 14 คน ได้แก่ นภสรณ์ ศิริปาณี, อิสรีย์ ทวีกุลพาณิชย์, ชนิกานต์ บุษดี, ญาณิศา เมืองคำ, มณิภา รู้ปัญญา, ชัญญาภัค นุ่มประสพ, ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์, นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา, พิทยาภรณ์ เกียรติฐิตินันท์, พิณญาดา จึงกาญจนา, รตา ชินกระจ่างกิจ, สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์, ตริษา ปรีชาตั้งกิจ และนพรดา เลิศวิริยะพร
 • สมาชิกฝึกหัด (Trainee) จำนวน 11 คน ได้แก่ จิรภิญญา จันทวรรณกูร, อรณิชชา พรหมสุภา, กัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์, สิริกร นิลกษาปน์, กชพร พรโชคชัย, ณัฐรินีย์ กุศลพัฒน์, ธนิดา อัครวุฒิ, ภัทรา ธีระวาส, ปุญญิสา แก้วสว่าง, กฤตชญา อุดมบุญดี และพิมพ์นเรศ ลำใย

ซีจีเอ็มโฟร์ตีเอต แก้

จำนวน 27 คน

 • ทีมซี (C) จำนวน 16 คน ได้แก่ นภัสนันท์ ธรรมบัวชา, ปุณยวีร์ จึงเจริญ, กชพร ลีละทีป, ปัณฑิตา คูณทวี, รินะ อิซึตะ, อรัญญา แก้วมาลัย, มานิตา จันทร์ฉาย, วิทิตา สระศรีสม, เคียล่า ซื่อหยุน คู, พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย, มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์, พิชญาภา สุปัญญา, วัชรี ด่านผาสุกกุล, พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ, พิณพณา แสงบุญ และสิตา ธีรเดชสกุล
 • สมาชิกฝึกหัด (Trainee) จำนวน 11 คน ได้แก่ ศศิชา วงศ์วัฒนอนันต์, ภัทรธิดา จงประสานเกียรติ, มัญชุภา มูลกลาง, ศุภาพิชญ์ ศรีไพโรจน์, พิมพ์นารา ร่ำรวยมั่นคง, พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ, รพีพรรณ แช่มเจริญ, ชยานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ, เพ็ญพิชญา บุญเสนอ, ณัฐริกา บุญตั๋ว และศุภัชญา คำเงิน

การจัดสรรตำแหน่ง แก้

สมาชิกที่ได้อันดับที่ 1 ถึง 16 จะอยู่ในตำแหน่ง "เซ็มบัตสึ" (Senbatsu) ซึ่งจะได้ร่วมขับร้องและแสดงในเพลงหลักของซิงเกิลที่ 16 และจะได้ร่วมประชาสัมพันธ์ในสื่อบันเทิงต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุ เป็นต้น โดยสมาชิกที่ได้อันดับที่ 1 จะได้เป็นเซ็นเตอร์ในเพลงหลัก อันดับที่ 17 ถึง 32 เรียกว่า "อันเดอร์เกิลส์" (Undergirls) อันดับที่ 33 ถึง 48 เรียกว่า "เน็กซ์เกิลส์" (Next Girls) ซึ่งสมาชิกที่ได้อันดับที่ 17 และ 33 จะได้เป็นเซ็นเตอร์ของเพลงรองที่ 2 และ 3 ตามลำดับ

ผลการเลือกตั้ง แก้

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15:00 น. เป็นต้นไป ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ณ ยูเนียนฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ พิธีกรในงานประกาศผลครั้งนี้ได้แก่ ได้แก่ พงศธร จงวิลาส และ ปาณิสรา อารยะสกุล [7] ซึ่งผู้ที่ได้อันดับที่ 1 ในครั้งนี้ได้แก่ พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ[8] สมาชิกจากซีจีเอ็มโฟร์ตีเอต ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ไปด้วยจำนวนคะแนนโหวต 133,891.52 โทเค็น โดยเป็นครั้งแรกที่สมาชิกซีจีเอ็มโฟร์ตีเอตชนะการเลือกตั้งเซ็มบัตสึ

ตำแหน่งเซ็นเตอร์ของอันเดอร์เกิร์ลส์ตกเป็นของ พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย[9] สมาชิกจากซีจีเอ็มโฟร์ตีเอต ด้วยจำนวนคะแนนโหวต 24,050.53 โทเค็น ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมการเลือกตั้งของเธอ ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสมาชิกที่ลงสมัครครั้งแรก

และตำแหน่งเซ็นเตอร์ของเน็กซ์เกิร์ลส์ตกเป็นของ จิดาภา แช่มช้อย[10] สมาชิกจากบีเอ็นเคโฟร์ตีเอต ด้วยจำนวนคะแนนโหวต 8,379.84 โทเค็น ซึ่งเป็นการติดอันดับอีกครั้งหลังจากที่เธอไม่ติดอันดับใดเลยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา [11][12]

ผู้ลงสมัคร วง ทีม ผลด่วนครั้งที่ 1 ผลด่วนครั้งที่ 2 ผลคะแนนสุดท้าย
ชื่อจริง ชื่อเล่น อันดับ โทเค็น อันดับ ขึ้น / ลง อันดับ โทเค็น ขึ้น / ลง
เซ็มบัตสึประจำซิงเกิลที่ 16
พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ พิม CGM48 C 4 5,590.69 1 3 1 133,891.52
นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา ปาเอญ่า BNK48 NV 5 4,159.38 5 2 110,223.63 3
วิทิตา สระศรีสม คนิ้ง CGM48 C 2 10,419.31 2 3 99,316.87 1
รชยา ทัพพ์คุณานนต์ มินมิน BNK48 BIII 3 6,017.28 8 5 4 72,812.56 7
พิทยาภรณ์ เกียรติฐิตินันท์ แพนเค้ก BNK48 NV 28 1,069.53 21 7 5 52,589.72 16
สิตา ธีรเดชสกุล สิตา CGM48 C 14 2,360.01 6 8 6 45,695.80
วัชรี ด่านผาสุกกุล พั้นช์ CGM48 C 7 3,642.71 13 6 7 44,281.07 6
วีรยา จาง วี BNK48 BIII 6 4,072.13 4 2 8 41,879.71 4
มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์ มาร์มิ้งค์ CGM48 C 12 2,773.21 18 6 9 40,197.49 9
กชพร ลีละทีป แชมพู CGM48 C 9 2,870.42 14 5 10 30,095.80 4
ตริษา ปรีชาตั้งกิจ สตางค์ BNK48 NV 1 11,375.59 3 2 11 29,787.79 8
มานิตา จันทร์ฉาย ไข่หวาน CGM48 C 20 1,540.30 31 11 12 28,193.90 19
ภาริตา ริเริ่มกุล โมเน่ต์ BNK48 BIII 15 2,326.12 17 2 13 27,977.72 4
ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย ฮูพ BNK48 BIII 11 2,835.86 7 4 14 27,041.01 7
วิรัลพัชร ธำรงค์พันธวนิช เกรซ BNK48 BIII 10 2,847.59 9 1 15 26,962.29 6
พิชญาภา สุปัญญา นีนี่ CGM48 C 8 2,925.62 15 7 16 26,590.43 1
อันเดอร์เกิร์ลส์
พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย ลูกเกด CGM48 C 13 2,456.06 19 6 17 24,050.53 2
พิณญาดา จึงกาญจนา ป๊อปเป้อ BNK48 NV 17 1,944.01 20 3 18 23,125.45 2
สิริกร นิลกษาปน์ แอล BNK48 Trainee 37 842.49 44 7 19 22,964.15 25
ปัณฑิตา คูณทวี ฟอร์จูน CGM48 C 18 1,919.21 12 6 20 22,858.31 8
ชนิกานต์ บุษดี เจ้าเข็ม BNK48 NV X 16 *(อย่างน้อย 33 อันดับ) 21 21,869.42 5
นพรดา เลิศวิริยะพร โยเกิร์ต BNK48 NV 16 2,090.88 10 6 22 19,264.02 12
เพ็ญพิชญา บุญเสนอ นานา CGM48 Trainee 22 1,399.80 11 11 23 16,277.75 12
นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์ เฟม BNK48 BIII 27 1,109.08 26 1 24 15,760.80 2
ญาณิศา เมืองคำ ข้าวฟ่าง BNK48 NV 34 925.23 36 2 25 15,277.52 11
ปุณยวีร์ จึงเจริญ ออม CGM48 C 19 1,742.59 22 3 26 12,838.78 4
นภัสนันท์ ธรรมบัวชา แองเจิ้ล CGM48 C 29 1,020.15 45 16 27 12,179.68 18
มณิภา รู้ปัญญา ขมิ้น BNK48 NV 26 1,167.20 46 20 28 11,060.56 18
ชัญญาภัค นุ่มประสพ นิว BNK48 NV 23 1,317.47 23 29 10,998.4 6
อรัญญา แก้วมาลัย จิงจิง CGM48 C 40 665.18 47 7 30 8,827.39 17
รพีพรรณ แช่มเจริญ เหมย CGM48 Trainee 38 731.01 27 11 31 8,668.21 4
ภูษิตา วัฒนากรแก้ว พีค BNK48 BIII 21 1,441.98 35 14 32 8,506.73 3
เน็กซ์เกิร์ลส์
จิดาภา แช่มช้อย แพนด้า BNK48 BIII 32 949.13 30 2 33 8,379.84 3
ศุภาพิชญ์ ศรีไพโรจน์ เจเจ CGM48 Trainee X 42 *(อย่างน้อย 7 อันดับ) 34 8,155.65 8
กชพร พรโชคชัย มารีน BNK48 Trainee X 39 *(อย่างน้อย 10 อันดับ) 35 7,973.50 4
พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ มีน CGM48 Trainee 33 934.47 40 7 36 7,524.22 4
กัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์ แจนรี่ BNK48 Trainee 47 366.26 28 19 37 7,240.46 9
รินะ อิซึตะ อิซึรินะ CGM48 C 24 1,312.97 34 10 38 7,122.20 4
วชิราพร พัฒนพานิช เอิร์น BNK48 BIII 39 676.57 32 7 39 7,115.49 7
พิณพณา แสงบุญ ปิ๊ง CGM48 C 30 970.23 43 13 40 6,670.50 3
ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์ นายน์ BNK48 NV 44 437.73 X (อย่างน้อย 5 อันดับ) 41 6,087.96 (อย่างน้อย 8 อันดับ)
ณัฐริกา บุญตั๋ว นีน่า CGM48 Trainee X X 42 5,974.46 *(อย่างน้อย 7 อันดับ)
ภัทรธิดา จงประสานเกียรติ ฟ้าใส CGM48 Trainee 45 385.79 48 3 43 5,969.83 5
อรณิชชา พรหมสุภา เอ็มมี่ BNK48 Trainee 25 1,275.50 29 4 44 5,851.62 15
พิมพ์นารา ร่ำรวยมั่นคง ลาติน CGM48 Trainee X X 45 5,697.39 *(อย่างน้อย 4 อันดับ)
ณัฐธันยา ดุลยพล มีน BNK48 BIII 36 864.11 33 3 46 5,683.01 13
สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ ซัทจัง BNK48 NV 48 352.64 41 7 47 5,554.14 6
ปุญญิสา แก้วสว่าง ปาล์มมี่ BNK48 Trainee 46 372.82 X (อย่างน้อย 3 อันดับ) 48 5,386.84 (อย่างน้อย 2 อันดับ)
สมาชิกที่ไม่ติดอันดับ (อันดับ 49–64)
กวิสรา สิงห์ปลอด มายยู BNK48 BIII 31 953.70 24 7 49 5,330.05 25
รตา ชินกระจ่างกิจ รตา BNK48 NV X 38 *(อย่างน้อย 11 อันดับ) 50 2955.19 12
ณัฐรินีย์ กุศลพัฒน์ มิชา BNK48 Trainee 35 865.32 25 10 51 5,084.01 26
ธนิดา อัครวุฒิ เนเน่ BNK48 Trainee X X 52 4.958.07
ชยานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ มิลค์ CGM48 Trainee 42 518.83 X (อย่างน้อย 7 อันดับ) 53 4,613.65
เคียล่า ซื่อหยุ่น คู เคียล่า CGM48 C X X 54 4,613.65
ภัทรา ธีระวาส แพท BNK48 Trainee 43 461.64 37 6 55 3,046.00 18
นภสรณ์ ศิริปาณี เอิร์ธ BNK48 NV X X 56 2,243.56
ณัฏฐธิดา อาสนานิ ยาหยี BNK48 BIII X X 57 1,939.96
กฤตชญา อุดมบุญดี ซินดี้ BNK48 Trainee X X 58 1,471.44
อิสรีย์ ทวีกุลพาณิชย์ อีฟ BNK48 NV 41 655.03 X (อย่างน้อย 8 อันดับ) 59 1,181.37
จิรภิญญา จันทวรรณกูร เบอร์รี่ BNK48 Trainee X X 60 920.94
พิมพ์นเรศ ลำใย วาว่า BNK48 Trainee X X 61 669.76
ศุภัชญา คำเงิน พะแพง CGM48 Trainee X X 62 494.78
ศศิชา วงศ์วัฒนอนันต์ เอ็มม่า CGM48 Trainee X X 63 275.67
มัญชุภา มูลกลาง จีนน่า CGM48 Trainee X X 64 209.76
หมายเหตุ
  แสดงถึง ตำแหน่งเซ็นเตอร์เพลงหลัก
  แสดงถึง ตำแหน่งเซ็นเตอร์เพลงรองเพลงที่หนึ่ง
  แสดงถึง ตำแหน่งเซ็นเตอร์เพลงรองเพลงที่สอง
ตัวหนา แสดงถึง ติดอันดับคามิเซเว่น
แสดงถึง อันดับขึ้น
แสดงถึง อันดับคงที่
แสดงถึง อันดับลดลง
* แสดงถึง ติดอันดับครั้งแรก
X แสดงถึง ไม่ติดอันดับ
— แสดงถึง ไม่ทราบผลคะแนน

อ้างอิง แก้

 1. "เซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่! BNK48 จับมือ JYP Entertainment". Inn Entertainment. 2023-09-18. สืบค้นเมื่อ 2023-09-19.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 2. Boo, Bobbidi (2023-09-17). "ฮูพ BNK48 - คนิ้ง CGM48 ดับเบิล เซ็นเตอร์ซิงเกิลที่ 15 "Kibouteki Refrain" พร้อมประกาศปักหมุด General Election ครั้งใหม่ ตีตั๋วสู่เกาหลี!". Mango Zero. สืบค้นเมื่อ 2023-09-19.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. "มาแล้ว! ผลด่วน #1 BNK48 16th Singel Senbatsu General Election ในรอบ 24 ชั่วโมงแรก "สตางค์ BNK48" ครองอันดับ 1". Mango Zero. 2023-11-02. สืบค้นเมื่อ 2023-12-11.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 4. Hatari, Create (2023-12-04). ""iAM" ประกาศผลด่วนเลือกตั้งรอบ 2 "พิม CGM48" ก้าวขึ้นอันดับ1". True ID. สืบค้นเมื่อ 2023-12-11.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 5. ศิวะพรพันธ์, สุพัฒน์ (2023-12-09). "สรุปผลงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election พิม CGM48 คว้าอันดับที่ 1 ด้วยผลโหวต 133,891.52 Token". The Standard. สืบค้นเมื่อ 2023-12-11.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 6. ศิวะพรพันธ์, สุพัฒน์ (2023-09-18). "เปิดรายชื่อ BNK48 & CGM48 ทั้ง 64 คน ที่ลงแข่งขันในงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election". The Standard. สืบค้นเมื่อ 2023-09-19.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 7. "ว้าวเว่อร์! "ดีเจเผือก-โอปอล์" รับหน้าที่พิธีกร "BNK48 16th Single Senbatsu General Election"". Daradaily. 2023-12-07. สืบค้นเมื่อ 2023-12-12.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 8. "พิมคว้าอันดับ 1 เลือกตั้ง bnk48". ดิลินิวส์. 2023-12-09. สืบค้นเมื่อ 2023-12-12.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 9. ศิวะพรพันธ์, สุพัฒน (2023-12-09). "ลูกเกด CGM48 คว้าตำแหน่งเซ็นเตอร์ Under Girls จากงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election". The standard. สืบค้นเมื่อ 2023-12-12.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 10. ศิวะพรพันธ์, สุพัฒน์ (2023-12-09). "แพนด้า BNK48 คว้าตำแหน่งเซ็นเตอร์ Next Girls จากงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election". The Standard. สืบค้นเมื่อ 2023-12-12.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 11. ศิวะพรพันธ์, สุพัฒน์ (2023-12-12). "บันทึกโมเมนต์ครั้งสำคัญของสมาชิกทั้ง 48 อันดับจากงาน BNK48 16th Single Senbatsu General Election". The Standards. สืบค้นเมื่อ 2023-12-12.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 12. ศิวะพรพันธ์, สุพัฒน์ (2023-12-11). "ย้อนชมถ้อยคำแห่งความยินดีและขอบคุณจาก 3 เซ็นเตอร์งาน GE ครั้งที่ 4". The Standard. สืบค้นเมื่อ 2023-12-12.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)