การลงประชามติเอกราชประเทศลัตเวีย ค.ศ. 1991

การลงประชามติแยกเป็นเอกราช เกิดขึ้นที่สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลัตเวีย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1991[1] ควบคู่ไปกับการทำประชามติที่คล้ายกันในสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนียในวันเดียวกัน การลงประชามติยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกราชของสาธารณรัฐลัตเวีย" ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกถามว่า "คุณสนับสนุนสาธารณรัฐลัตเวียที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นอิสระหรือไม่"[2] พลเรือนสาธารณรัฐลัตเวียที่ขึ้นทะเบียนในหน่วยของกองทัพโซเวียตก็มีสิทธิ์ลงคะแนนในแบบสำรวจนี้

เอกราชของลัตเวียได้รับการฟื้นฟูในวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 1991

ผลการลงมติ

แก้
ตัวเลือก คะแนน %
เห็นด้วย 1,227,562 74.9
ไม่เห็นด้วย 411,374 25.1
งดออกเสียง/บัตรเสีย 27,192
รวมทั้งหมด 1,666,128 100
ผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,902,802 87.6
Source:[3]

อ้างอิง

แก้
  1. Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook, p1122 ISBN 978-3-8329-5609-7
  2. Nohlen & Stöver, p1136
  3. Central Election Commission of Latvia. Latvian independence poll เก็บถาวร 2012-01-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (in Latvian)